PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Poradenské praktikum - ASGV00871
Anglický název: Practice in Consultancy
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Prerekvizity : ASGV00863
Je prerekvizitou pro: AASGV00887, ASGV00983, ASGV00887
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (10.02.2020)
Jednosemestrální kurz Poradenské praktikum je pokračováním kurzu Organizační rozvoj I a II se zaměřením na konkrétní poradenský projekt.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (10.02.2020)

Cílem tohoto kurzu je aplikace teoretických konceptů do konkrétního poradenského projektu u reálného klienta a osvojení si poradenských postupů v praxi.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (10.02.2020)

Dle situace si studenti v praxi osvojí jednotlivé metody a techniky organizační analýzy a poradenských intervencí.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (10.02.2020)

Aktivní práce na reálném poradenském projektu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (10.02.2020)

  1. Cummings, Worley, Organization Development
  2. Chris Argyris: Effective intervention activity
  3. John Kotter: Why transformation efforts fail
  4. Edgard Schein: Facilitative Process Interventions

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (10.02.2020)

Aktivní zapojení do projektové práce.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (10.02.2020)

Absolvování kurzu Organizační rozvoj I a II, aktivní zapojení do reálného projektu, časová flexibilita.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK