PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Introduction to Criminology - ASGV00820E
Anglický název: Introduction to Criminology
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASGV00820
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Třída: Exchange - 14.2 Sociology
Exchange - 14.9 Others-Social Sciences
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. (24.10.2019)
Kurz prezentuje hlavní pojmy, teorie a subdisciplíny kriminologie a přistupuje ke kriminologii jako k interdisciplinární vědě. Pojednány jsou různé aspekty kriminality , například pachatelé a jejich motivace, oběti, specifické trestné činy, kontrola kriminality a veřejné mínění o kriminalitě (viz tematické okruhy). Od studentů se očekává aktivní zapojení během hodiny. Kurz je otevřen všem studentům se zájmem o problematiku (kurz je vyučován v anglickém jazyce).
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. (17.09.2017)

Recommended literature

Textbooks (examples)

F. Adler, G. O. Mueller, W. S. Laufer. Criminology. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2004.

J. Lilly, F. T. Cullen, R. A. Ball. Criminological theory: context and consequences. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2007.

P. J. Schram, S. G. Tibbetts. Introduction to criminology: why do they do it?. Los Angeles: Sage, 2014.

A. Walsh, C. Hemmens. Introduction to criminology: a text/reader. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage, 2014.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. (30.09.2021)

- final test on topics and texts covered during the semester

- regular attendance (at least 50%)

- short assignments during the semester / team presentations

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. (17.09.2017)

Overview of main topics

-        criminology as an interdisciplinary science

-        research methods in criminology

-        theories of crime

-        victimology

-        types of crime

-        specific offenders

-        crime prevention

-        penology

-        crime and the media

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK