PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Organizační rozvoj II - ASGV00774
Anglický název: Organizational Development II
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASGV00863
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Je záměnnost pro: ASGV00863
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KITTD6AF (06.10.2015)
Předmět poskytuje pohled na rozvoj a analýzu organizace z individuální, skupinové a makro-organizační úrovně, je koncipován teoreticko-empiricky. Pozornost je věnována základním konceptům organizačního rozvoje a plánovaných změn a jejich aplikaci v případových studiích či situacích z reálného organizačního života. Kurs Org.rozvoj II je pokračováním kursu Org. rozvoj I.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KITTD6AF (06.10.2015)

 • prezentace analýzy příkladu z praxe

 • ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: KITTD6AF (06.10.2015)

Metody výuky
Poslední úprava: KITTD6AF (06.10.2015)

 • interaktivní metoda výuky s využitím příkladů z praxe, případně přímé praktické zkušenosti

Sylabus
Poslední úprava: KITTD6AF (06.10.2015)

Předpokládaný plán kursu:

1. Poradenské intervence na úrovni jednotlivce– coaching, mentoring

2. Poradenské intervence na úrovni skupiny a týmu:

 • team building
 • řešení problematických situací ve fungování týmu
 • diversita a řešení souvisejících problematických situací
 • multikulturní komunikace

 

3. Poradenské intervence na úrovni organizace

 • problematika fúzí
 • restrukturalizace
 • změna organizační kultury

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: KITTD6AF (06.10.2015)

 • splnění požadavků kursu Org. rozvoj I případně obdobného kursu na jiné univerzitě
 • porozumění anglickému textu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK