PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chapters on social deviance - ASGV00587
Anglický název: Chapters on social deviance
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Třída: Exchange - 08.9 Others-Humanities
Exchange - 14.2 Sociology
Exchange - 14.4 Psychology and Behav. Sciences
Je neslučitelnost pro: ASGV00568
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. (17.02.2017)
Lectures will discuss selected issues from the sociology of social deviance and will introduce basic approaches to its research, theoretical background and actual knowledge based on research studies conducted by the department (in CR/EU).
Spring semester 2017: The course starts in the second week of the semester, i.e. on Tuesday 28th.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. (24.05.2016)

Obligatory literature

Texts assigned during the semester (via Moodle).

 

Recommended literature

J. Buriánek, S. Pikálková, Z. Podaná: Abused, battered, or stalked: violence in intimate partner relations gendered. Prague: Karolinum, 2016.

D. P. Farrington: Saving children from a life of crime : early risk factors and effective interventions. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2007.

H. Johnson, N. Ollus, S. Nevala: Violence Agains Women. Springer, 2008.

A. Marešová et al.: Crime in the Czech Republic in 2010. Prague, IKSP, 2012. (www.ok.cz/iksp/docs/398.pdf)

J. R. Meloy: The psychology of stalking : clinical and forensic perspectives. San Diego : Academic Press, c1998.

L. J. Siegel, B. C. Welsh: Juvenile delinquency : theory, practice, and law. Belmont : Cengage Learning, 2008.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. (06.09.2016)

Final test on topics covered during the semester.

If there are serious reasons, students are allowed to take the test later than immediately after the end of the semester.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. (24.05.2016)

Topics (selection):

−        social deviance and crime

−        crime trend and structure in the Czech Republic

−        juvenile delinquency

−        domestic violence

−        stalking

−        sexual deviance

−        trust in justice

−        fear of crime

−        corruption

−        organized crime

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK