PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Environmental Sociology - ASGV00466E
Anglický název: Environmental Sociology
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASGV00466
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.
Třída: Exchange - 14.2 Sociology
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D. (08.02.2024)
Environmentální sociologie hledá odpovědi na otázky spojené se vzájemnou provázaností společnosti a životního prostředí. V pozdně moderní společnosti hrají environmentální problémy klíčovou roli a environmentální sociologie je tak etablovanou, avšak stále se prudce rozvíjející disciplínou. Kurz představuje uvedení do této disciplíny a do témat, kterými se zabývá. Studenti jsou podporováni ve výběru témat pro vlastní výzkum realizovaný v rámci kurzu podle jejich osobních či profesních zájmů.

Studijní materiály: Moodle (https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=777).
Způsob atestace: prezentace na hodině, testy
Výuka probíhá v Celetné 13, Praha 1, místnost 1.09.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D. (02.03.2020)

Course aims:

  • To develop critical thinking and analysis of environmental problems as social problems.
  • To introduce environmental sociology as an independent sociological discipline and the main topics and issues investigated.
  • To develop analytical skills through analysis of a chosen topic.
  • To develop presentation skills through preparation and presentation of an academic poster.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D. (20.02.2024)

The grade is based on points. Each activity is awarded a certain amount of points. The grade is derived from the overall amount of points as follows: 1) own research (you can choose among the literature review, quantitative survey, secondary data analysis, qualitative survey) (in total 20 points); 2) presentation of results of the research either in the form of an academic poster or PowerPoint presentation (15 points); 3) class attendance (1 point per one class); 4) first test (maximum of 30 points); 5) second test (maximum of 35 points). The tests will be based on lectures and reading assignments. The tests will consist of open-ended questions. 

The number of points and related grade are summarized in this table:

96-100

A (1)

91-95

B (1)

86-90

C (2)

81-85

D (2)

70-80

E (3)

69 and less

F

Academic poster work due dates:

5. 3. short presentation of teams and topics of team-work
  2. 4. short presentation of the first version of the posters and discussion (5 points)
16. 4. submission of the revised version of the posters (5 points)
  7. 5.  / 28. 5. submission of the final version of the posters (10 points)
  7. 5.  / 28. 5. presentation of the final version of the posters (15 points)

Tests:

26.3. first test
28.5. second test

Additional test dates:

11. 6.; 18. 6. 

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D. (02.03.2020)

Invitation to environmental sociology

Gardner, G. T., & Stern, P. C. (1996). Environmental Problems and Human Behavior. Boston: Allyn and Bacon.

King, L., & McCarthy, D. (Eds.). (2009). Environmental Sociology: From Analysis to Action. New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Mayerfeld Bell, M. (2008). An Invitation to Environmental Sociology (Sociology for a New Century.). London: Pine Forge Press.

Redclift, M. R., & Woodgate, G. (Eds.). (2005). New Developments in Environmental Sociology (An Elgar Reference Collection.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

White, R. (Ed.). (2004). Controversies in Environmental Sociology. Cambridge: Cambridge University Press.

Buttel, F.H. 2005. "Classical Theory and Contemporary Environmental Sociology: some reflections on antecendents and prospects for reflexive modernization theories in the study of environment and society." In M.R. Redclift, G. Woodgate: New Developments in Environmental Sociology, Edward Elgar: Cheltenham.

Dunlap, R.E. (2002). Environmental Sociology: A Personal Perspective on Its First Quarter Century. Organization Environment, 15, 10-29.

Lidskog, R. (2001). The Re-Naturalization of Society? Environmental Challenges for Sociology. Current Sociology 49(1), 113-136.

 

Interaction between current societies and environment: The New Environmental Paradigm; the Treadmill of Production; Ecological Modernization Theory

Buttel, H. B. (2004, September). The Treadmill of Production: An Apprecitation, Assessment, and Agenda for Research. Organization and Environment, 17(3), 323.

Catton, W. J., & Dunlap, R. E. (1978). Environmental Paradigm. The American Sociologist, 13, 41–49.

Dunlap, R. E. (2008). The New Environmental Paradigm Scale: From Marginality to Worldwide Use. Journal of Environmental Education, 40(1).

Inglehart, R. (1977). The silent revolution: changing values and political styles among Western publics. Princeton: Princeton University Press.

York, R., & Rosa, E. A. (2003). Key Challenges to Ecological Modernization Theory: Institutional Efficacy, Case Study Evidence, Units of Analysis, and the Pace of Eco-Efficiency. Organization & Environment, 16(3), 273-288. doi:10.1177/1086026603256299

 

Climate change: solutions and public responses

Drews, S., & van den Bergh, J. C. J. M. (2016). What explains public support for climate policies? A review of empirical and experimental studies. Climate Policy, 16(7), 855–876. https://doi.org/10.1080/14693062.2015.1058240

Poortinga, W., Whitmarsh, L., Steg, L., Böhm, G., & Fisher, S. (2019, March). Climate change perceptions and their individual-level determinants: A cross-European analysis. Global Environmental Change, 55, 25–35. doi: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.01.007

de Coninck, H., A. Revi, M. Babiker, P. Bertoldi, M. Buckeridge, A. Cartwright, W. Dong, J. Ford, S. Fuss, J.-C. Hourcade, D. Ley, R. Mechler, P. Newman, A. Revokatova, S. Schultz, L. Steg, and T. Sugiyama, 2018: Strengthening and Implementing the Global Response. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [MassonDelmotte,V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_Chapter4_Low_Res.pdf

 

A social history of the environment

Goudie, A. (2013). The Human Impact on the Natural Environment: Past, Present and Future (7th ed.). Chichester: Wiley-Blackwell. http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10684948

Whyte, I. (2013). A Dictionary of Environmental History. London: I.B. Tauris. http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10773026

Hughes, J. (2001). An Environmental History of the World: Humankind’s Changing Role in the Community of Life. London: Taylor & Francis.

 

A social history of energy transitions

O’connor, P. A. (2010, December). Energy Transitions. The Pardee Papers. Boston University. https://www.bu.edu/pardee/files/2010/11/12-PP-Nov2010.pdf

Smill, V. (2010). Energy Transitions: History, Requirements, Prospects. Santa-Barbara: Preager. (Chapter 2)

Kander, A., Malanima, P., & Warde, P. (2008, December). Energy transitions in Europe: 1600-2000. Papers in Innovation Studies 2008/12, Lund University, CIRCLE - Center for Innovation, Research and Competences in the Learning Economy. http://wp.circle.lu.se/upload/CIRCLE/workingpapers/200812_Kander_et_al.pdf

 

Risk and society

Beck, U. (1992). Risk society: towards a new modernity. London: Sage Publications.

(in Czech: Beck, U. 2004. Riziková společnost: Na cestě k jiné moderně. Praha: Sociologické nakladatelství.)

Bickerstaff, K. (2004). Risk perception research: socio-cultural perspectives on the public experience of air pollution. Environment International, 30, 827-840.

Slovic, P. (2000). The Perception of Risk.  London: Sterling, VA: Earthscan Publications.

Taylor-Gooby, P., Zinn, J. O. (2006). Risk in Social Science. New York: Oxford University Press.

Wilkinson, I. (2001). Social Theories of Risk Perception: At Once Indispensable and Insufficient. Current Sociology, 49 (1), 1-22.

 

Environmental justice and inequalities

Whitelaw, Diana & Visgioio, Gerald. (2003). Our Backyard: A Quest for Environmental Justice. Rowman & Littlefield.

Maantay, J., & McLafferty, S. (2011). Geospatial analysis of environmental health. New York: Springer Science+Business Media B.V.

 

Environmentally significant behaviour: Do attitudes influence behaviour? If yes, how?

Ajzen, I. (2008). Consumer attitudes and behavior. In C. P. Haugtvedt, P. M. Herr & F. R. Cardes (Eds.), Handbook of Consumer Psychology (pp. 525- 548). New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Jackson, T. (2005). Motivating Sustainable Consumption: A review of evidence on consumer behaviour and behavioural change. Report to the Sustainable Development Research Network, January 2005. Guildford Surrey: University of Surrey, Centre for Environmental Strategy.

Spaargaren, G. (2003). Sustainable Consumption: A Theoretical and Environmental Policy Perspective. Society & Natural Resources, 16(8), 687–701. https://doi.org/10.1080/08941920309192

Steg, L., & Vlek, C. (2009, September). Encouraging pro-Environmental Behaviour: An Integrative Review and Research Agenda. Journal of Environmental Psychology, 29(3), 309–317. doi:10.1016/j.jenvp.2008.10.004

Stern, P. C. (2000). Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior. Journal of Social Issues, 56, 409–411.

Stern, P. C., Dietz, T., Abel, T., Guagnano, G. A., & Kalof, L. (1999). A value-belief-norm theory of support for social movements: The case of environmentalism. Human ecology review, 6(2), 81-97.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK