PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociologie veřejného mínění - ASGV00380
Anglický název: Sociology of Public Opinion
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (31.08.2020)
V rámci kursu se studenti seznámí s problematikou veřejného mínění a jeho výzkumu v teoretických a praktických souvislostech. Z teoretického hlediska bude diskutována problematika povahy veřejného mínění, historických souvislostí a jeho role v současné společnosti. V praktické rovině budou studenti seznámeni s možnostmi a způsobem empirického zkoumání veřejného mínění, možnostmi jeho interpretace a prezentace. Diskutovány budou také některé typické příklady aktuálních výzkumů veřejného mínění a jejich společenské reflexe.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (17.10.2023)

Splnění všech tří úkolů v průběhu semestru, nebo

úspěšné složení ústního pohovoru na konci semestru.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (13.12.2023)

Rudolph, T. (Eds.). (2022). Handbook on Politics and Public Opinion. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Berinsky, A. J. (Eds.). (2019). New Directions in Public Opinion (3rd Edition), Routledge.

Glynn, C. J., Herbst, S., O'Keefe, G. J. & Lindeman, M. (2015). Public Opinion (3nd Edition), Routlege.

Donsbach, W. & Traugott, M. W. (2008). The SAGE Handbook of Public Opinion Research, SAGE.

Price. W. (1999). Public Opinion, SAGE.

Šubrt, J. (ed.). (1998). Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Teorie a výzkum. Karolinum.

 

Crespi, I. (1997). The public Opinion Proces: How The People Speak. Routledge.

Manza, J., & Brooks, C. (2012). How Sociology Lost Public Opinion: A Genealogy of a Missing Concept in the Study of the Political. Sociological Theory, 30(2), 89–113.

Habermas, J. (2000). Strukturální přeměna veřejnosti. Filosofia.

Sartori, G. (1993). Teória demokracie. Archa. (kap. 5).

Krejčí, J. (ed.). (2004). Kvalita výzkumů volebních preferencí. Sociologický ústav AV ČR.

McCombs, M. (2009). Agenda Setting. Portál.

 

Trampota, T. & Vojtěchovská, M. (2010). Metody výzkumu médií. Portál. (kap. 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17).

Schulz, W., Scherer, H., Hagen, L., Reifová I. & Končelík, J. (2005). Analýza obsahu mediálních sdělení. Karolinum.

 

Glynn, C. J., Herbst, S., O'Keefe, G. J. & Lindeman, M. (2015). Public Opinion (3nd Edition), Routlege. (kap. 1 a 2).

Herbst, S. (1995). On the Disappearance of Groups: 19th and Early 20th Century Conceptions of Public Opinion. In T. L. Glasser & C. T. Salmon (Eds.). Public Opinion and the Communication of Consent (p. 89-104). The Guilford Press.

Peters, J. D. (1995). Historical Tensions in the Concept of Public Opinion. In T. L. Glasser & C. T. Salmon (Eds.). Public Opinion and the Communication of Consent (p. 3-32). The Guilford Press.

Lippmann, W. (2015). Veřejné mínění. Portál.

Gallup, G., & Rae, S. F. (1940). The pulse of democracy: the public-opinion poll and how it works. Simon & Schuster.

Glasser T. L. & Salmon C. T. (Eds.). (2015). Public Opinion and the Communication of Consent. The Guilford Press.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (21.09.2020)

Za běžných podmínek výuka probíhá prezenční formou v učebnách FF UK.

 

Realizace kursu v případě Distanční výuky

  • Výuka bude probíhat on-line dle rozvrhu zveřejněného na stánkách Katedry sociologie
  • Platforma on-line výuky: Zoom
  • Studijní materiály: Moodle (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3587).
  • Podmínky splnění: stejné, jako za běžných podmínek
  • Způsob atestace: ústní pohovor může proběhnout on-line

 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (19.09.2019)

Pojem „VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ“

Formování veřejnosti a vývoj reflexe veřejného mínění

Vznik průzkumů veřejného mínění

Teorie formování veřejného mínění - media

Teorie formování veřejného mínění - interpersonální komunikace

Teorie procesu veřejného mínění

Průzkum veřejného mínění dnes - metody a projekty

Měření veřejného mínění - průzkum

Volební a další politické výzkumy

Role veřejného mínění a výsledků průzkumů ve společnosti

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (31.08.2020)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3587.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK