PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář k Proměnám současné společnosti - ASG500102
Anglický název: Seminar to Changes of Current Society
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Mgr. Jaromír Mazák
Korekvizity : ASG500101
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jaromír Mazák (18.09.2017)
Seminář k proměnám současné společnosti je korekvizitou k předmětu Proměny současné společnosti. To znamená, že je nutné zapsat si oba předměty najednou. Cílem semináře není věnovat se všem tématům z přednáškové části. Místo toho se zaměříme na menší množství vybraných témat, u kterých půjdeme více do hloubky. Cílem semináře je dát studentům příležitost vyhledávat k tématům další zdroje, přebírat odpovědnost za průběh semináře a iniciovat diskuse, ideálně založené na aktuálním empirickém výzkumu.<br>

V ZS 2017 se bude podle sylabů předmětů Proměny současné společnosti a Seminář k proměnám současné společnosti vyučovat také předmět Soudobé společnosti. To se týká studentů, kteří studují ještě podle starších studijních plánů, podle kterých mají plnit předmět Soudobé společnosti.

ENGLISH:
The goal of this seminar is to tackle selected issues from the lectures (course Transformations of Contemporary Society) in more detail and in more interactive way. Students will be asked to search for additional sources, take responsibility for some activities in the seminar, and initiate discussions, ideally based on empirical research.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jaromír Mazák (07.09.2017)

Pro splnění semináře je potřeba splnit následující:

1.       Během semestru odevzdat včas tři krátké reflexe (1 až 3 normostrany) k zadaným textům, případně jiným studijním materiálům. Termíny odevzdání jsou upřesněny níže v rozpisu jednotlivých setkání. Forma odevzdání bude upřesněna na prvním setkání.

2.       Jednou za semestr připravit krátkou ústní prezentaci zadaného textu podpořenou písemným podkladem, který bude před prezentací rozdán ostatním studentům. Na závěr prezentace student připraví cca desetiminutovou aktivitu pro ostatní studenty založenou na dodatečných informacích, které do semináře přinese. Tyto informace mohou pocházet z akademického textu, článku z médií, videa apod. Studenti obdrží podrobnější instrukce na prvním setkání. V závislosti na počtu studentů půjde buď o individuální úkol, nebo skupinovou práci.

3.       Číst na každou hodinu zadanou literaturu a aktivně se účastnit jednotlivých setkání. Vzhledem k seminární povaze předmětu je nutná osobní účast studentů na setkáních s možností maximálně tří omluvených absencí. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jaromír Mazák (07.09.2017)

Plný sylabus najdete zde.

V případě technických problémů s odkazem nebo v případě jiných otázek mi napište email: jaromir.mazak AT ff.cuni.cz

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK