PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Předsociologické teorie společnosti - ASG100101
Anglický název: Pre-Sociological Theories of Society
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Poncarová (18.05.2023)
Kurs sleduje trojí cíl. 1) Seznámit studenty s tradicí evropského sociálního myšlení od antické filosofie po období vzniku sociologie; 2) sledovat vybraná témata (například společenská smlouva) v proměnách napříč časem a 3) zlepšit schopnosti studentů zpracovat původní texty a napsat na ně reflexi. Předmět obnáší psaní dorbných (3NS) reflexí na zadané texty z pramené literatury.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Poncarová (30.05.2023)

I. Slovníky a obecné přiručky

Eliade, M., & Culianu, I. P. (2001). Slovník náboženství. Praha: Argo. Kol. aut. (1998).

Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc. Miller, David (ed.). (2003).

Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno: Barrister & Principal. Scruton, R. (1999).

Slovník politického myšlení. Brno: Atlantis. Störig, H. J. (2000).

Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Tretera, I. (2006). Nástin dějin evropského myšlení. Praha: Paseka.

II. Díla z oboru dějiny společenského myšlení

Becker, H. P. Social Thought from Lore to Science (Vol. 1 – 3).

Burns, J.H. (ed.). (1991). The Cambridge history of Medieval political thought c. 350 - c. 1450. Cambridge: Cambridge University Press.

Burns, J.H. (ed.). (1991). The Cambridge history of political thought 1450 - 1700. Cambridge: Cambridge University Press.

Holzbachová, I. (1996). Dějiny společenských teorií. Brno: FF MU.

Rowe, Christopher and Schofield, Malcolm (eds.). (2005). The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press.

Valeš, L. (2007). Dějiny politických teorií. Plzeň: Aleš Čeněk.

III. Vybraná doplňková literatura

Arendt, H. (2007). Vita activa. Praha: OIKOYMENH.

Bauman, Z. (2000). Myslet sociologicky. Praha: SLON.

Detienne, M. (2000). Mistři pravdy v archaickém Řecku. Praha: OIKOYMENH.

Gramsci, A. (1970). Poznámky o Machiavellim, politice a moderním státu. Praha: Svoboda.

Hussey, E. (1997). Presokratici. Praha: Petr Rezek.

Kratochvíl, Z., & Bouzek, J. (1994). Od mýtu k logu. Praha: Herrmann a synové.

Kuhn, T. (1997). Struktura vědeckcý revolucí. Praha: OIKOYMENH.

Le Goff, J. (2005). Kultura středověké Evropy. Praha: Vyšehrad.

Machovec, M. (2003). Ježíš pro moderního člověka. Praha: Akropolis.

Merton, R. K. (2000). Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON.

Popper, K. R. (1994). Otevřená společnost a její nepřátelé I. Praha: OIKOYMENH.

Popper, K. (1997). Život je řešení problémů. Praha: Mladá fronta.

Sorokin, P. (1928). Contemporary Sociological Theories. New York, London: Harper & Brothers.

Tresmontant, C. (1998). Bible a antická tradice. Praha: Vyšehrad. IV. Příručky pro čtení a psaní textů Meško, D. a. (2006).

Akademická příručka. Martin: Osveta.

Šanderová, J. (2005). Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK