PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Structure of Hungarian - ASEV00448
Anglický název: Structure of Hungarian
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jiří Januška, Ph.D.
Vyučující: Jiří Januška, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (20.09.2018)
This is not a language course but a ‘linguistic characterology’ of Hungarian. Students do not need to speak Hungarian at all to attend the course. The aim of this lecture and seminar is to explore the phonological and morphosyntactic features of Hungarian language from the linguistic point of view. Also, external linguistic facts about Hungarian will be given during the lectures (the origin and genealogy of Hungarian, its contact phenomena and areality etc.). The seminar part consists mainly of reading linguistic articles and working with the World Atlas of Language Structures (WALS, https://wals.info/).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (20.09.2018)

70% attendence and homeworks

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK