PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk IV: Polský jazyk - ASE500077
Anglický název: Second Language from the Area of Studies IV: Polish Language
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: polština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Maria Magdalena Nowakowska, Ph.D.
Vyučující: Maria Magdalena Nowakowska, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (08.02.2019)
Předmět je určen studentům a studentkám jiných oborů, kteří znají základy polského jazyka. Zahrnuje výuku čtyř dovedností: poslechu s porozuměním, mluvení, čtení, psaní, a také výuku slovní zásoby a gramatiky polského jazyka. Kurz je orientován na systémové̌ funkční osvojování mluvené i psané polštiny. V rámci daných témat se pracuje s originálními a umělými texty. Cvičení k textům rozšiřují slovní zásobu studentů, rozvíjejí jejich schopnosti výstižné̌ předat informace z textů, diskutovat, argumentovat a oponovat.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (08.02.2019)

80% účast na hodinách a zápočtový test

Literatura
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (08.02.2019)

Využívány budou originální i vlastní (autorem je vyučující) materiály přizpůsobené českým studentům a studentkám.

 

UČEBNICE:

1. Małolepsza M., Szymkiewicz A., Hurra!!! Po polsku 2, Kraków 2005.

2. Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A., Polski krok po kroku 2, Kraków 2010.

 

DOPLŇKOVÁ LITERATURA:


1. Garncarek P., Czas na czasownik, Kraków 2004

2. Aleksandra Achtelik, Wioletta Hajduk-Gawron, Agnieszka Madeja, Magdalena Świątek, Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1, Kraków 2012

Sylabus
Poslední úprava: Maria Magdalena Nowakowska, Ph.D. (07.02.2019)

 TÉMATA – tématika dotýkající se vybraných problémů z řad široce pojaté kultury, sportu a umění

1.     Jsem nejlepší!

2.     Mám pravdu

3.     Jít či jet

4.     Nejsem si jistý

5.     Musíme a potřebujeme

6.     Chtě nechtě

LEXIKÁLNÍ A GRAMATICKÁ LÁTKA

1.     Časování nepravidelných sloves

2.     Neosobní formy sloves

3.     Slovesa pohybu

4.     Příčestí

5.     Znalost syntaktické funkce pádů

6.     Číslovky

7.     Kauzativní slovesa

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK