PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Polské kulturní a společensko-politické reálie - ASE200066
Anglický název: Polish Culture, Society and Politics
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASE100156
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
Renata Rusin Dybalska, Ph.D.
Michala Benešová, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Záměnnost : ASE100093
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (11.06.2017)

Posluchači v tomto předmětu získají základní znalosti o dějinách, geografii, etnografii, politice a kultuře Polska. Hlavní pozornost je věnována 20. století, avšak probírána jsou zde i témata staletí předchozích.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michala Benešová, Ph.D. (22.09.2017)

Podmínkou pro získání zápočtu je úspěšné absolvování závěrečného testu.

Literatura
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (11.06.2017)

Olgierd Budrewicz: Polska dla początkujących. Warszawa 2000.

Romuald CudakJolanta Tambor: Kultura polska. Silva rerum. Katowice 2002.

Andrzej Chwalba: Polsko 1989-2008. Dějiny a současnost. Brno 2009.

Wojciech Roszkowski: Najnowsza historia Polski 1989-2011. Warszawa 2011. 

Tomasz Bichta: Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku. Lublin 2010.

Bogusława Dobek-Ostrowska (ed.).: Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989. Wrocław 2002.

Renata Gluza (ed.).: Media w Polsce w XX wieku. Poznań 1999.

Jerzy Łojek ‒ Jerzy Myśliński ‒ Wiesław Władyka: Dzieje prasy polskiej. Warszawa 1988.

Julian Krzyżanowski (ed.).: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1985.

Zbigniew Raszewski: Krótka historia teatru polskiego. Warszawa 1990.

Jacek Gałuszka ‒ Grażyna Maroszczuk ‒ Agnieszka Nęcka (ed.).: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Katowice 2010.

Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska  ‒  Franciszek Stolot: Historia malarstwa polskiego. Kraków 2000.

Józef M. Chomiński ‒  Krystyna Wilkowska-Chomińska: Historia muzyki polskiej, Kraków 1995-96.

Polsko, Průvodce na cesty. Freytag & Berndt 2015.

Polsko. Společník cestovatele. EuromediaGroup - Ikar 2006.

Barbara Ogrodowska: Zwyczaje obrzędy i tradycje w Polsce. Warszawa 2000.

Anna Rottenberg: Sztuka w Polsce 1945-2005. Warszawa 2007.

Sylabus
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (11.06.2017)

 1. Geografická specifika a správní dělení Polska
 2. Etnohistorické regiony Polska
 3. Národní a etnické menšiny 
 4. Lidová kultura v Polsku
 5. Největší turistické atrakce
 6. Polská média
 7. Polské svátky, tradice a zvyky
 8. Polské výtvarné umění 19. a 20. století, architektura
 9. Polské divadlo
 10. Několik slov o politice 
 11. Polský film
 12. Polská hudba 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK