PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Konstituování novodobých literatur střední Evropy - ASE200057
Anglický název: Formation of Modern Central European Literatures
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASE100161
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
Michala Benešová, Ph.D.
doc. Simona Kolmanová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Michala Benešová, Ph.D. (05.02.2016)

Cílem přednášky je posluchače ve třech dílčích přednáškách seznámit se základním vývojem a aspekty dějin polské, maďarské a slovenské literatury 19. století. Přednáška je rozdělena do tří povinných bloků: Dějiny slovenské literatury, Dějiny polské literatury, Dějiny maďarské literatury. Tematické okruhy vycházejí z problematiky vývojové dynamiky a periodizace novodobých literatur (slovenské, polské a maďarské). Výuka je zaměřena nejen na postižení proměn estetických a ideových východisek, ale zároveň usiluje o poetologickou a žánrovou charakteristiku jednotlivých vývojových fází.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michala Benešová, Ph.D. (17.02.2017)

Závěrečný písemný test ověřující základní znalosti problematiky a ústní zkouška (podmínka: seznam přečtené literatury)

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (06.03.2017)

Polská literatura

 

M. Janion, M. Żmigrodzka: Romantyzm i historia, Warszawa 1978

 

R. Przybylski, A. Witkowska: Romantyzm, Warszawa 1998

 

H. Markiewicz: Pozytywizm, Warszawa 1999

 

G. Borkowska: Pozytywiści i inni, Warszawa 1999

 

J. Tomkowski: Mój pozytywizm, Warszawa 1993

 

E. Ihnatowicz: Literatura polska drugiej połowy XIX w. (1864-1914), Warszawa 2000

 

Słownik Literatury Polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz a A. Kowalczykowa, Wrocław 1994

 

A. Hutnikiewicz: Młoda Polska, Warszawa 1997

 

M. Podraza-Kwiatkowska: Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992

 

J. Tomkowski: Młoda Polska, Warszawa 2001

 

Słownik Literatury Polskiej XX wieku, red. A. Brodzka , M. Puchalska aj., Wrocław 1995

 

P. Poslední: Polské literární symboly, Hradec Králové 2003

 

 

 

Maďarská literatura

 

Primární literatura:

 

české překlady autorů: János Arany, Sándor Bródy, József Eötvös, Mór Jókai, Ferenc Kazinczy, József Katona, Imre Madách, Kálmán Mikszáth, Sándor Petőfi, Mihály Vörösmarty.

 

Sekundární literatura:

 

Kolmanová, Simona. Mladý Čech – Maďarský romanopisec Mór Jókai ve světle českých překladů a se zaměřením na žánrovou problematiku jeho tvorby.  Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum. Acta Universitatis Carolinae, Philologica Monographia CLIII. 2009. 130 s.

 

Kolmanová, Simona. Maďarští básníci 19. století v českých překladech (Mihály Vörösmarty, János Arany,Sándor Petőfi). Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum. Studia Philologica Pragensia. 2014. 155 s.

 

Rákos, Péter (ed.): Slovník spisovatelů - Maďarsko. Odeon Praha. 1971.

 

Polská literatura

 

M. Janion, M. Żmigrodzka: Romantyzm i historia, Warszawa 1978

 

R. Przybylski, A. Witkowska: Romantyzm, Warszawa 1998

 

H. Markiewicz: Pozytywizm, Warszawa 1999

 

G. Borkowska: Pozytywiści i inni, Warszawa 1999

 

J. Tomkowski: Mój pozytywizm, Warszawa 1993

 

E. Ihnatowicz: Literatura polska drugiej połowy XIX w. (1864-1914), Warszawa 2000

 

Słownik Literatury Polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz a A. Kowalczykowa, Wrocław 1994

 

A. Hutnikiewicz: Młoda Polska, Warszawa 1997

 

M. Podraza-Kwiatkowska: Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992

 

J. Tomkowski: Młoda Polska, Warszawa 2001

 

Słownik Literatury Polskiej XX wieku, red. A. Brodzka , M. Puchalska aj., Wrocław 1995

 

P. Poslední: Polské literární symboly, Hradec Králové 2003

 

 

 

Maďarská literatura

 

Primární literatura:

 

české překlady autorů: János Arany, Sándor Bródy, József Eötvös, Mór Jókai, Ferenc Kazinczy, József Katona, Imre Madách, Kálmán Mikszáth, Sándor Petőfi, Mihály Vörösmarty.

 

Sekundární literatura:

 

Kolmanová, Simona. Mladý Čech – Maďarský romanopisec Mór Jókai ve světle českých překladů a se zaměřením na žánrovou problematiku jeho tvorby.  Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum. Acta Universitatis Carolinae, Philologica Monographia CLIII. 2009. 130 s.

 

Kolmanová, Simona. Maďarští básníci 19. století v českých překladech (Mihály Vörösmarty, János Arany,Sándor Petőfi). Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum. Studia Philologica Pragensia. 2014. 155 s.

 

Rákos, Péter (ed.): Slovník spisovatelů - Maďarsko. Odeon Praha. 1971.

 

Slovenská literatura:


Slovník slovenských spisovateľov. Mikula, V. (ed.). Praha, Libri 1999.  

ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry II. (19. storočie a prvá polovica 20. storočia). Bratislava, LIC 2001.

Panoráma slovenskej literatúry II. (Literárne dejiny od realizmu po rok 1945). Bratislava, SPN 2005.

Dejiny slovenskej literatúry II, III, IV. Bratislava, SAV 1960, 1965, 1975.

CHMEL, R.: Dejiny slovenskej literárnej kritiky. Bratislava, Tatran 1991.  

CHMEL, R.: Literárne vzťahy slovensko maďarské : dokumenty z 19. a zo začiatku 20. storočia. Bratislava, Osveta 1973.

CHMEL, R.: Literatúry v kontaktoch : štúdie o slovenskko-maďarských lierárnych vzťahoch. Bratislava 1972.

Kontext české a slovenské literatury : antologie českých a slovenských textů 1830-1983. Praha 1997.

MIKULA, V.: Od baroka k postmoderne. Levice, LCA 1997.

Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia. (kol.) Bratislava, Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV 2009.

Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia. (kol.) Bratislava, Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV 2011.

VOJTECH, M.: Od baroka k romantizmu. Literárne smery a tendencie v slovenskej literatúre v rokoch 1780-1840. Bratislava, UK 2003.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (06.03.2017)

Dějiny polské literatury

 

1. Klasicismus a osvícenství v polské literatuře

 

2. Polský romantismus: úvod do tématu, význam romantismu pro polskou kulturu

 

3. Polský romantismus: tvorba A. Mickiewicze

 

4. Polský romantismus: J. Słowacki, Z. Krasiński

 

5. Polský romantismus: C. Norwid a další polští romantici

 

6. Pozitivismus: realistická tradice, společensko-politické kořeny polského pozitivimus

 

7. Pozitivismus: dobová publicistika a próza

 

8. Pozitivismus: poezie období pozitivismu

 

9. Mladé Polsko: úvod do tématu, modernistické směry přelomu století

 

10. Mladé Polsko: mladopolská poezie

 

11. Mladé Polsko: mladopolské drama

 

12. Mladé Polsko: mladopolská próza

 

 

 

Dějiny maďarské literatury

 

1. Periodizace, hlavní směry a tendence jednotlivých období

 

2. Klasicismus a osvícenství v maďarské literatuře

 

3. Romantismus, lidovost a tzv. doba reforem; Ferenc Kölcsey, Mihály Vörösmarty

 

4. Romantismus, lidovost a tzv. doba reforem; počátky maďarského románu

 

5. Romantismus, lidovost a tzv. doba reforem; Sándor Petőfi

 

6. Romantismus, lidovost; varianty eposu; János Arany

 

7. Romantismus a realismus; literatura 50. let 19. století; psychologický román (Zsigmond Kemény)

 

8. Próza druhé poloviny 19. století; Mór Jókai

 

9.Maďarské drama; Imre Madách

 

10. 70. léta 19. století; "Doba přeludů";

 

11. Próza poslední třetiny 19. století; Kálmán Mikszáth; novelistika

 

12. Poezie poslední třetiny 19. století; nové tendence

 

Dějiny slovenské literatury

1. Periodizace a úvodní poznámky k "dlouhému" 19. století

2. Slovenská poezie a próza v období klasicismu a osvícenství

3. Preromantismus ve slovenské literatuře

4. Slovenský romantismus: Samo Chalupka, Andrej Sládkovič

5. Slovenský romantismus: Ján Botto, Janko Kráľ

6. Romantická próza: Jozef Miloslav Hurban, Ján Kalinčiak

7. Postromantismus ve slovenské literatuře

8. Nástup realismu ve slovenské literatuře, literárněkritické a generační spory

9. Slovenský realismus: Svetozár Hurban Vajanský a Martin Kukučín

10. Veršovaná lyrika a epika období realismu: P. O. Hviezdoslav

11. Mezi realismem a modernou: Jozef Gregor Tajovský

12. Mezi realismem a modernou: Janko Jesenský

13. Ivan Krasko

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK