PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny Slovenska do roku 1918 - ASE100266
Anglický název: History of Slovakia until 1918
Zajišťuje: Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií (21-UESEBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV00775
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout treti_3_Uhry – cesta k revoluci 1848.pptx Uhry, cesta k roku 1848 prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
stáhnout 1_Dějiny Slovenska_uvod.pptx Slovensko do roku 1918 - úvodní hodina prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
stáhnout 2_Počátky moderního státu.pptx Uhry-počátky moderního státu prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (17.09.2021)
Anotace:
Dějiny Slovenska, resp. dějiny Hornouherského území do roku 1918 jsou nahlíženy od roku 1711 a tzv. Satmárského míru, kterým končí odboj uherských stavů proti habsburskému domu. Období 1711 až 1914 je pak nahlíženo z několika perspektiv. Nejde jen o chronologický přehled událostí s klíčovými daty 1740, 1790, 1805, 1848, 1867 a 1914, ale přednáška se věnuje i tematickým pohledům na národnostní, náboženskou, sociální a hospodářskou situaci zmíněného území. Pozornost je logicky věnována osobnostem slovenského národního hnutí /Štúr, Vajanský, Hlinka/ a také dynamickému období posledních dekád před rokem 1914 a česko-slovenským vztahům.

Atestace:
Zápočet/kolokvium: na základě aktivní účasti na přednášce. Zkouška: totéž jako na zápočet plus prezentace znalostí během zkoušky na základě splněné četby.

Tematické oblasti přednášek:
- Od Satmarského míru k Josefu II.
- Uherská šlechta a reformy Marie Terezie a Josefa II.
- Náboženská situace Horních Uher na přelomu 18. a 19. století
- Revoluční léta 1848 a 1849
- Ľudovít Štúr a druhá generace národnostních aktivit
- Jazyková otázka uvnitř slovenského etnika
- Česko - slovenský vztah do roku 1896
- Českoslovanská jednota
- Slovenská národní politika 1867-1914
- Hospodářský a sociální obraz slovenského území od roku 1867 do roku 1914
- Andrej Hlinka a slovenský národní zápas 1901-1914
- Česko - slovenský vztah 1907-1914
- Národnostní situace na slovenském území před rokem 1914

Přehled základní literatury:
Holec, R.: Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť, Martin 1997.
Kol. autorů: Slováci v revolúcii 1848-1949, Martin 2000.
Kol. autorů: Slovensko v 20. storočí. Prvý sväzok, Na začiatku storočia 1901-1914, Bratislava 2004.
Kontler, L.: Dějiny Maďarska, Praha 2001.
Kováč, D.: Dějiny Slovenska, Praha 1998.
Krajčovič, M.: Slovenská politika v strednej Európe, Bratislava 1971.
Ledvai, P.: Maďari, Bratislava 2011.
Maxwell, A.: Choosing Slovakia. Slavic hungary, the Czechoslovak Language and Accidental Nationalism, London, NY 2009.
Rapant, D.: Slovenské povstanie 1848-1849. Dejiny a dokumenty, Bratislava 1947-1967.
Stehlík, M.: Češi a Slováci 1882-1914. Nezřetelnost společné cesty, Praha 2009.
Štúr, Ľ.: Dielo, Bratislava 2003.
Urban, Z.: Problémy slovenského národního hnutí na konci 19. století, Praha 1972.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK