PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Polská literatura 19. století - seminář - ASE100195
Anglický název: Polish literatury of 19th century
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Michala Benešová, Ph.D.
Vyučující: Michala Benešová, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Michala Benešová, Ph.D. (19.02.2018)

Literární seminář je komplementárním doplněním přednášek z dějin polské literatury 19. století. Semináře budou mít zejména analyticko-interpretační charakter. Student se v nich detailně seznámí s konkrétními literárními díly z období romantismu, pozitivismu a Mladého Polska. Na příkladu vybraných problémů a konkrétních textů budou představeny klíčové motivy, symboly a topoi, jež vykrystalizovaly v období romantismu a vešly v dialog s pozdější literární tradicí. Pozornost bude věnována i klíčovým tématům období pozitivismu a moderny. Charakter semináře studentům umožní nejen pracovat s konkrétním literárním textem, ale zároveň jim dá možnost ověřit si teoretické poznatky z literární teorie v praxi. Důraz bude kladen také na interpretaci textu s ohledem na širší středoevropský kontext.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michala Benešová, Ph.D. (19.02.2018)

Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na seminářích, přednesení referátu na vybrané téma a jeho písemné zpracování (práci je třeba odevzdat nejpozději do 1. 9. 2018).

Literatura
Poslední úprava: Michala Benešová, Ph.D. (19.02.2018)

Literatura:

BACHÓRZ, J., KOWALCZYKOWA, A. (red.), Słownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocław 1991

BRODZKA, A. (red.), Słownik literatury polskiej XX wieku,  Wrocław 1992

Historia literatury polskiej, t. 5, Romantyzm, Bochnia-Kraków

HUTNIKIEWICZ, A., Młoda Polska, Warszawa 2008

JANION, M., Gorączka romantyczna, Warszawa 1975

Lektury polonistyczne. Oswiecenie, Romantyzm, red. A. Borowski, J. S. Gruchała, t. 1,

Kraków 1996

Markiewicz, H., Pozytywizm, Warszawa, 1980

Nycz, R.: Język modernizmu. Wrocław, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 1997.

POSLEDNÍ, P., Polské literární symboly, Hradec Králové 2003

PRZYBYLSKI, R. - WITKOWSKA, A., Romantyzm, Warszawa 1997

Štěpán, L. a kol., Slovník polských spisovatelů, Praha 2000

WYKA, K., Młoda Polska I, II, Kraków 2003

Sylabus
Poslední úprava: Michala Benešová, Ph.D. (19.02.2018)

Témata jednotlivých seminářů:

22. 2. Úvod

1. 3. Adam Mickiewicz: Ballady i romanse

8. 3. Adam Mickiewicz: Konrad Wallenrod

15. 3. Juliusz Słowacki: Balladyna (příp. Kordian)

22. 3. Zygmunt Krasiński: Nie-Boska komedia

29. 3. Bolesław Prus: povídky

5. 4. Eliza Orzeszkowa: Meir Ezofowicz

12. 4. Básníci Mladého Polska (ukázky)

19. 4. Stefan Żeromski: Ludzie bezdomni

26. 4. Stanisław Wyspiański: Wesele

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK