PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Současné literatury střední Evropy - ASE100163
Anglický název: Contemporary Central European Literatures
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
PhDr. Eugen Gál, Ph.D.
Michala Benešová, Ph.D.
Vyučující: Michala Benešová, Ph.D.
PhDr. Eugen Gál, Ph.D.
PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.2 General and Comparative Literature
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (07.09.2017)
Cílem přednášky je posluchače seznámit s aktuálním literárním vývojem na poli současné polské, maďarské a slovenské literatury od roku 1989 do současnosti. V průběhu přednášek posluchači získají základní představu o jednotlivých tendencích a osobnostech současné polské, slovenské a maďarské poezie, prózy a dramatu, ale také o směřování literárně-kritického myšlení o literatuře po r. 1989. Tematické okruhy vymezují nejaktuálnější dění ve slovenské, polské a maďarské literatuře, a to způsobem identifikace základních poetologických i vývojových problémů (např. otázka kontinuity nebo diskontinuity literárního vývoje).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: BENEM2AF (07.02.2019)

Závěrečná souborná ústní zkouška (její součástí je předložení relevantního seznamu literatury).

Literatura
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (08.02.2019)

Doporučený seznam primární literatury k četbě - slovenská literatura:

Balla: Leptokária

Horváth, Tomáš: Niekoľko náhlych konfigurácií 

Hvorecký, Michal: Silný pocit čistoty

Pavol Rankov: S odstupom času, Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)

Kopcsay, Márius: Stratené roky, Zbytočný život, Domov

Peter Pišťanek: Rivers of Babylon

Jana Juráňová: Orodovnice

Svetlana Žuchová: Yesim

Zuska Kepplová: Buchty švabachom

Ivana Dobrakovová: Bellevue

Samko Tále: Kniha o cintoríne

Viliam Klimáček: Námastie kozmonautov

Peter Krištúfek: Dom hluchého

Knihy autorů vydané po r. 1989: Pavel Vilikovský, Dušan Dušek, Stanislav Rakús, Daniel Hevier

 

Studenti s profilovým jazykem polským a maďarským: minimálně 10 titulů.

Studenti s profilovým jazykem slovenským: minimálně 20 titulů.

 

Slovenská literatura - sekundární literatura:

Fórum mladej literárnej kritiky. Bratislava: Fragment 1992.

Fórum mladej literárnej kritiky II. Bratislava: Fragment 1994.

Hľadanie súčasnosti : Slovenská literatúra začiatku 21. storočia (Radoslav Passia, Ivana Taranenková, eds.). Bratislava, LIC 2014.

K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po r. 1989. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 2011, 2012.

K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po r. 2000. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 2013, 2014, 2015.

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006. Bratislava 2007.

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007. Bratislava 2008.

Miesto v príbehu : antológia modernej slovenskej poviedky (zost. P. Darovec). Bratislava 1995. MIKULA, V.: Od baroka k postmoderne. Levice 1997.

Od moderny k postmoderne (red. T. Žilka). Nitra 1997.

Slovník slovenských spisovateľov. Praha: Libri 1999.

 

Povinná primární a sekundární literatura (doslovy) - maďarská literatura:

Pilinszky, János: Ortel, Mladá fronta, 1999. Doslov: Evžen Gál.

Örkény, István: Minutové grotesky, Odeon, 1978.  Doslov: Anna Valentová.

Ottlik, Géza: Škola na hranici, Odeon, 1974. Doslov: Petr Rákos.

Esterházy, Péter:  Hrabalova kniha, Havran, 2002.

Esterházy, Péter:  Hrách na zeď, Hynek, 1999. Doslov: Evžen Gál.

Weöres, Sándor: Ze džbánu nekonečna, Odeon, 1978. Doslov: Petr Rákos.

Bez obalu: antologie současné maďarské poezie, H & H, 2001. Úvod: Lucie Szymanowská István Vörös.

Kertész, Imre: Člověk bez osudu, Academia, 2009.

Kertész, Imre: Kaddiš za nenarozené dítě, Hynek, 1998. Doslov: Petr Rákos.

Konrád, György: Hon a útěk, Kalligram, 1995.

Konrád, György: Kurátor. Zakladatel města, Kalligram – Doplněk, 1996.

 

Doporučený seznam primární literatury k četbě - polská literatura: viz https://kses.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/53/2015/11/literatura-polska_po-1989.pdf

Polská literatura - sekundární literatura:

S. Burkot: Literatura polska w latach 1939-1999, Warszawa 2002

T. Cieślak - K. Pietrych: Literatura polska 1990-2000, t. I, II, Kraków 2003

P. Czapliński - P. Śliwiński: Literatura polska 1976-1998, Kraków 2000

S. Stabro: Literatura polska 1944-2000 w zarysie, Kraków 2002

J. Jarzębski: Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej, Kraków 1997

A. Fiut: V Evropě, čili…, Olomouc 2001

M. Benešová - R. Rusin Dybalska - L. Zakopalová: Fenomén: Polská literární reportáž, Praha 2016

Sylabus
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (05.02.2019)

Současná polská literatura

1. Literární situace po r. 1989

2. Základní vývojové tendence polské prózy po r. 1989 

3. Základní vývojové tendence polské poezie po r. 1989

4. Základní vývojové tendence polského dramatu po r. 1989

 

Současná slovenská literatura

1. Literární situace po r. 1989, literární periodika

2. Základní vývojové tendence slovenské literatury po r. 1989

3. Základní vývojové tendence slovenské literatury po r. 2000 

4. Nejmladší slovenská literatura

 

Současná maďarská literatura

1. Literární situace po r. 1989, literární periodika

2. Základní vývojové tendence maďarské literatury po r. 1989

3. Literatura a společnost po roce 1989

4. Nástup nové generace maďarských spisovatelů po roce 1989

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK