PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Současné literatury střední Evropy - ASE100163
Anglický název: Contemporary Central European Literatures
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
PhDr. Eugen Gál, Ph.D.
Michala Benešová, Ph.D.
Vyučující: Michala Benešová, Ph.D.
PhDr. Eugen Gál, Ph.D.
PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.2 General and Comparative Literature
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (07.09.2017)

Cílem přednášky je posluchače seznámit s aktuálním literárním vývojem na poli současné polské, maďarské a slovenské literatury od roku 1989 do současnosti. V průběhu přednášek posluchači získají základní představu o jednotlivých tendencích a osobnostech současné polské, slovenské a maďarské poezie, prózy a dramatu, ale také o směřování literárně-kritického myšlení o literatuře po r. 1989. Tematické okruhy vymezují nejaktuálnější dění ve slovenské, polské a maďarské literatuře, a to způsobem identifikace základních poetologických i vývojových problémů (např. otázka kontinuity nebo diskontinuity literárního vývoje).
Literatura
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (07.09.2017)

Doporučený seznam primární literatury k četbě:

 

Balla: Leptokária

 

Horváth, Tomáš: Niekoľko náhlych konfigurácií

 

Hvorecký, Michal: Silný pocit čistoty

 

Pavol Rankov: S odstupom času, Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)

 

Kopcsay, Márius: Stratené roky, Zbytočný život, Domov

 

Peter Pišťanek: Rivers of Babylon

 

Jana Juráňová: Orodovnice

 

Svetlana Žuchová: Yesim

 

Zuska Kepplová: Buchty švabachom

 

Ivana Dobrakovová: Bellevue

 

Samko Tále: Kniha o cintoríne

 

Viliam Klimáček: Námastie kozmonautov

 

Peter Krištúfek: Dom hluchého

 

Knihy autorů vydané po r. 1989: Pavel Vilikovský, Dušan Dušek, Stanislav Rakús, Daniel Hevier

 

Studenti s profilovým jazykem polským a maďarským: minimálně 10 titulů.

 

Studenti s profilovým jazykem slovenským: minimálně 20 titulů.

 

 

 

Slovenská literatura:

 

 

 

Fórum mladej literárnej kritiky. Bratislava: Fragment 1992.

 

Fórum mladej literárnej kritiky II. Bratislava: Fragment 1994.

 

Hľadanie súčasnosti : Slovenská literatúra začiatku 21. storočia (Radoslav Passia, Ivana Taranenková, eds.). Bratislava, LIC 2014.

 

K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po r. 1989. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 2011, 2012.

 

K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po r. 2000. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 2013, 2014, 2015.

 

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006. Bratislava 2007.

 

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007. Bratislava 2008.

 

Miesto v príbehu : antológia modernej slovenskej poviedky (zost. P. Darovec). Bratislava 1995. MIKULA, V.: Od baroka k postmoderne. Levice 1997.

 

Od moderny k postmoderne (red. T. Žilka). Nitra 1997.

 

Slovník slovenských spisovateľov. Praha: Libri 1999.

 

 

Maďarská literatura:

 


Povinná primární a sekundární literatura (doslovy):

 

 

Pilinszky, János: Ortel, Mladá fronta, 1999. Doslov: Evžen Gál.

 

Örkény, István: Minutové grotesky, Odeon, 1978.  Doslov: Anna Valentová.

 

Ottlik, Géza: Škola na hranici, Odeon, 1974. Doslov: Petr Rákos.

 

Esterházy, Péter:  Hrabalova kniha, Havran, 2002.

 

Esterházy, Péter:  Hrách na zeď, Hynek, 1999. Doslov: Evžen Gál.

 

Weöres, Sándor: Ze džbánu nekonečna, Odeon, 1978. Doslov: Petr Rákos.

 

Bez obalu: antologie současné maďarské poezie, H & H, 2001. Úvod: Lucie Szymanowská István Vörös.

 

Kertész, Imre: Člověk bez osudu, Academia, 2009.

 

Kertész, Imre: Kaddiš za nenarozené dítě, Hynek, 1998. Doslov: Petr Rákos.

 

Konrád, György: Hon a útěk, Kalligram, 1995.               

Konrád, György: Kurátor. Zakladatel města, Kalligram – Doplněk, 1996.

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (07.09.2017)

Současná polská literatura

 

1. Literární situace po r. 1989

 

2. Základní vývojové tendence polské prózy po r. 1989

 

3. Základní vývojové tendence polské poezie po r. 1989

 

4. Základní vývojové tendence polského dramatu po r. 1989

 

Současná slovenská literatura

 

1. Literární situace po r. 1989, literární periodika

 

2. Základní vývojové tendence slovenské literatury po r. 1989

 

3. Základní vývojové tendence slovenské literatury po r. 2000

 

4. Nejmladší slovenská literatura

 

 

Současná maďarská literatura

 

 

 

1. Literární situace po r. 1989, literární periodika

 

 

 

2. Základní vývojové tendence maďarské literatury po r. 1989

 

 

 

3. Literatura a společnost po roce 1989

 

 

 

4. Nástup nové generace maďarských spisovatelů po roce 1989

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK