PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Literatury střední Evropy 19. století - ASE100161
Anglický název: xxx
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Simona Kolmanová, Ph.D.
PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
Mgr. Michala Benešová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michala Benešová, Ph.D.
doc. Simona Kolmanová, Ph.D.
PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.2 General and Comparative Literature
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (18.10.2017)

Slovenská literatura:

 

Slovník slovenských spisovateľov. Mikula, V. (ed.). Praha, Libri 1999.

 

ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry I, II. Bratislava, NLC 1997, 1999.

 

ŠMATLÁK, S.: Dve storočia slovenskej lyriky. Bratislava, Tatran 1979.

 

ŠTEVČEK, J.: Dejiny slovenského románu. Bratislava, SPN 1988.

 

VOJTECH, M.: Od baroka k romantizmu. Literárne smery a tendencie v slovenskej literatúre v rokoch 1780-1840. Bratislava, UK 2003.

 

Čítame slovenskú literatúru I-III. Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 1997-1998.

 

ČÚZY, L., KÁKOŠOVÁ, Z., MICHÁLEK, M., VOJTECH, M.: Panoráma slovenskej literatúry I. Bratislava, SPN 2004.

 

Dejiny slovenskej literatúry II, III, IV. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1960, 1965, 1975.

 

CHMEL, R.: Dejiny slovenskej literárnej kritiky. Bratislava, Tatran 1991.

 

MIKULA, V.: Od baroka k postmoderne. Levice, LCA 1997.

 

Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia. (kol.) Bratislava, Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV 2009.

 

Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia. (kol.) Bratislava, Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV 2011.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (18.10.2017)

Dějiny slovenské literatury

1. Typologie slovenské poezie a prózy v první fázi slovenského národního obrození, poezie (Ján Hollý) a próza (Jozef Ignác Bajza) v období osvícenského klasicismu.
2. Preromantické tendence (tvorba Jána Kollára a Karola Kuzmányho) a vývoj balady (od klasicismu k romantismu).
3. Lyrickoepické skladby, reflexivní a milostná poezie v období romantismu (Andrej Sládkovič, Samo Chalupka, Ján Botto a Janko Kráľ) – žánrová struktura a prozodické systémy.
4. Žánrová a tematická struktura slovenské romantické prózy (Jozef Miloslav Hurban, Ján Kalinčiak).
5. Diferenciace literatury v období postromantismu (Jonáš Záborský, Ľudovít Kubáni).
6. Geneze a nástup realismu, typologická charakteristika, žánrová a tematická struktura prózy.
7. První realistická generace: prózy Svetozára Hurbana Vajanského.
8. Prózy Martina Kukučína.
9. Lyrika Pavla Országha Hviezdoslava a veršovaná epika.
10. Druhá realistická generace: Božena Slančíková Timrava.
11. Povídky Jozefa Gregora Tajovského a Janka Jesenského.
12. Ivan Krasko a poezie symbolismu.
13. Vývoj literární historie a kritiky v období romantismu a realismu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK