PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dobrovolnictví v sociální práci - ASCK100143
Anglický název: Volunteering in social work
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
Vyučující: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (04.01.2024)

Dobrovolnictví v sociální práci ASCK100143 

Vyučující: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.

Ukončení předmětu: zkouška

Požadavky k atestaci: Docházka (min. 70%), absolvování min. 8 hodin dobrovolnické činnosti a zpracování písemné sebereflexe nebo prezentace seminární práce na zadané téma,  plnění průběžných zadání.

Předmět poskytuje studentům vhled do teoretických východisek, současného stavu výzkumu a praxe dobrovolnictví v sociální práci a sociálních službách.

Jeho důležitou součástí je objasnění specifik managementu dobrovolnictví v sociálních službách.  Do výuky jsou zváni hosté z různých dobrovolnických organizací.

Jedním z cílů předmětu je i motivovat studenty k dobrovolnické činnosti a vzájemně sdílet a reflektovat zkušenosti s dobrovolnictvím.

Témata:

 Dobrovolnictví jako společenský fenomén. Výzkum dobrovolnictví - současný stav ve světě a v ČR. Politika dobrovolnictví.

 Dobrovolnictví v sociální práci – historie, současnost a budoucnost.  Základní terminologie.

 Participativní přístup v sociální práci.  Profesionalizace a deprofesionalizace v sociální práci.

 Univerzitní dobrovolnictví. Dobrovolníci ve škole. Zapojení dobrovolníků do sociální práce s rodinou. Inkluzivní dobrovolnictví.

 Dobrovolnictví v sociálních službách – aktuální stav, trendy, specifika řízení dobrovolníků.

 

Povinná literatura:

Brozmanová Gregorová, A.,  Matulayová, T., Mračková, A., Vavrinčíková, L., Vlašičová, J., & Koróny, S. (2012). Dobrovoľníctvo na Slovensku: výskumné reflexie. Bratislava: Iuventa.

Frič, P. a kolektiv. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice. Praha: NROS a Agnes, 2001

Frič, P., Pospíšilová T. a kol. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století. Praha: Agnes, Hestia, 2010.

Frič, P. – Vávra, M. Tři tváře komunitního dobrovolnictví: neformální pomoc, organizovaná práce a virtuální aktivismus. Praha: Agnes, 2012.

Matulayová, T. – Krejčí, M. Organizace dobrovolnictví. In Matoušek, O. a kol. Strategie a postupy v sociální práci.  Praha: Portál, 2022, s. 245 – 249.

Matulayová, T. a kol. Motivace k dobrovolnictví. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Tošner, J., Sozanská, O. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha: Portál, 2002.

Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě v znení neskorších předpisů.

http://www.socialniprace.cz/

Doporučená literatura:

Rochester, C., Paine, A. E., Howlet, S., Zimmeck, M., Ellis Paine, A. 2012. Volunteering and Society in the 21st Century.  Palgrave Macmillan.

Sherr, Michael E. 2008. Social Work with Volunteers.  Lyceum Books, Inc. 

Smith, D. H., Stebbins, R. A., Grotz, J. (eds.). 2016. The Palgrave Handbook of Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit Associations.  Palgrave Macmilan.  Hardcover

Deeley, S. J. Critical Perspectives on Service-Learning in Higher Education. Palgrave Macmillan, 2014.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK