PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální práce s lidmi se zdravotním postižením - ASCK100137
Anglický název: Social work with people with disabilities
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 23 / neurčen (21)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Nicole Vojtíšková (14.02.2024)
Kurz je zaměřen na definování předmětu a cíle sociální práce s osobami se zdravotním postižením a na metody sociální práce s těmito osobami.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. (05.02.2021)

Posluchači kurzu se seznámí se základními teoretickými východisky, která lze pomocí vlastních zkušeností a schopností aplikovat do praxe sociální práce. Na poskytnuté informace lze navazovat poznatky z jiných studijních předmětů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Nicole Vojtíšková (14.02.2024)

Brown, S., Nezávislý způsob života, teorie a praxe. Praha, Sbor zástupců organizací zdravotně postižených 1994.

Bruthansová, D., Jeřábková, V., Koordinovaná rehabilitace. Praha, VÚPSV 2012.

Kerrová, S., Dítě se speciálními potřebami. Praha Portál, 1997.

Michalík, J., Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha, Potál 2011

Murphy, R., Umlčené tělo. Praha, Sociologické nakladatelství, 2001.

Votava, J., aj. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: Univerzita Karlova 2005. ISBN 80-246-0708-5.

Hartl, P., Hartlová. H. Velký psychologický slovník. Praha, Portál 2010.

Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. [online].

MPSV, 2017. Sociální služby. [online] [cit. 2018-10-16]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/ cs/18661

Kurz probíhá distančně formou online živých přednášek v internetovém prostředí, o kterém budou studenti na začátku výuky informováni. Další podklady k výuce budou zasílány elektronickou poštou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK