PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia sociální práce - ASCK100128
Anglický název: Introduction to social work study
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z [HT]
Počet míst: 29 / neurčen (29)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
doc. PhDr. Alena Novotná, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
doc. PhDr. Alena Novotná, Ph.D.
PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. (21.09.2021)

Úvod do studia - ASC51V034

povinný předmět - Bc.

Atestace - zápočet

Účelem předmětu Vytvořit místo pro setkání studentů, kde budou moci sdílet svá očekávání od studia a navázat primární vztahy se svými kolegy. Předmět také představí samotný studijní program a nastíní profesní oblasti, na které své absolventy připravuje. Předmět bude zakončen setkáním s oborovými peer konzultantkami.

Předmět je určen pouze pro studenty 1. ročníku bakalářského studia sociální práce na FF UK. 

Požadavky k atestaci:

Účast na semináři

Poznámka:

V případě distančního vzdělávání budou přednášky probíhat na online platformě dle pokynů garanta předmětu.

  
 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK