PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia sociální práce - ASCK100128
Anglický název: Introduction to social work study
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (03.10.2017)

Úvod do studia - ASC51V034

Garant: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.

 

Program semináře:

Vysokoškolská kultura - PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Studenti se seznámí s formálními i neformálními pravidly chování a komunikace akademické obce, například oslovování, používání mobilů, kultura a forma písemného styku, předpoklad  samostatnosti studentů aj.

Pravidla a organizace studia - PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.

Jak psát seminární práce, zásady Powerpointové prezentace, citační technika - PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.

Cílem přednášky je připravit studenty na zpracování seminárních prací, především po stránce formální.

Druhá část přednášky se pak zaměřuje na prezentaci obsahu a výstupů seminárních prací, na citační etiku a techniku, především pak na  zásady citování, problémy spojené s absencí odkazů na použité zdroje, jednotlivé způsoby citace a  náležitosti citací dle platné citační normy

Zdroje informací, databáze - PhDr. Alena Matuszková

Studenti se seznámí s databázemi, knihami, časopisy a elektronickými zdroji relevantními pro sociální práci, a to v rámci oborového průvodce  Knihovny společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích


 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK