PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zdraví a nemoc - ASCK100127
Anglický název: Health and disease
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
PhDr. Zuzana Volná
Vyučující: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
PhDr. Zuzana Volná
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (04.01.2024)

Zdraví a nemoc - ASCK100127

povinný předmět - Bc.

garant předmětu: PhDr. P. Kodymová, Ph.D.

přednášející: PhDr. Zuzana Volná

dotace předmětu: 1/1

atestace: zkouška 

počet kreditů: 4

 

Předmět pojednává o pohledu na člověka jako na jedinečnou a neopakovatelnou bytost a to ve zdraví a nemoci. Zaměření na holistický pohled, potřeby ve zdraví a nemoci, reakci člověka na nemoc, na WHO a Zdraví 21.

Cílem předmětu je propojení zdravotní i sociální tématiky, kdy středem péče je klient – pacient, ale především člověk. Na jednotlivá témata je nahlížena především z pohledu praktických zkušeností přednášejících.

Během výuky budou probrána mimo jiné tato témata: Organizace zdravotní péče, v ČR, člověk ve zdraví a nemoci, základní etické principy ve zdravotnictví, péče o osoby bez přístřeší, péče o klienty v terminálním stádiu. Teoretické přednášky budou doplněny praktickými cvičeními, které jsou realizovány ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

Podmínky ukončení předmětu:

U předmětu je povolen opakovaný zápis.

Podmínkou připuštění ke zkoušce je splnění nejméně 80% docházky.

 

Studijní literatura:

Čeledová, L., Čevela, R.: Výchova ke Zdraví. Grada Publishing a.s. 2010. 1. Vydání. ISBN 978-80-247-3213-8

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK