PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy sociálního práva - ASCK100126
Anglický název: Social Law
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 24 / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
Prerekvizity : ASCK100124
Sylabus -
Poslední úprava: Dana Myšková (04.01.2024)

Název předmětu: Základy sociálního práva

Kód předmětu: ASCK100084

Přednášející: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.

Cíl kurzu

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s těmi právními odvětvími, jejichž cílem je uplatnění a provedení základních sociálních práv občana. Student získá přehled o právní úpravě systémů sociální ochrany a jednotlivých nárocích, které z nich vyplývají při vzniku sociálních událostí.

Kurz probíhá prezenčně v učebně. Po vzájemné dohodě může být doplňkově realizován formou online živých přednášek v internetovém prostředí. Další podklady k výuce budou zasílány elektronickou poštou a budou umísťovány do prostředí Moodle.

Obsah kurzu

1) Obecná část

1.      Základní terminologie, kontextová témata

2.      Systémy sociální ochrany a jejich právní úprava

3.      Prameny sociálního práva

4.      Organizace a řízení v oblasti sociální ochrany

2) Zvláštní část

1.      Právní ochrana pracovních podmínek (bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci, pracovní doba, dovolená, ochrana při propuštění)

2.      Ochrana mateřství, rodičovství, dítěte

3.      Právní úprava zdravotní péče a zdravotního pojištění, a nároky na dávky nemocenského pojištění

4.      Právní úprava důchodového pojištění

5.      Právo na práci, event. právo na dávky a služby v nezaměstnanosti

6.      Právo na vzdělání, dostupnost vzdělání

7.      Právní úprava sociálních služeb a dávek v hmotné nouzi

 

Úspěšné absolvování předmětu předpokládá:

1.      aktivní účast studentů na seminářích;

2.      písemné zpracování a ústní prezentace zpracovaného tématu;

3.      ústní zkouška v online prostředí.

 

Předmět umožňuje opakovaný zápis.

 

Literatura

Koldinská, K.: Sociální právo, C. H. Beck, Praha 2013

Tomeš, I.: Sociální právo ČR, Linde, Praha 2014

Šámalová, K., Vojtíšek, P. a kol. Sociální správa: organizace a řízení sociálních procesů, Grada Publishing a. s., Praha 2021

Veselý, J.: Právo sociálního zabezpečení, Linde, Praha 2013

Aktualizované znění relevantních legislativních zdrojů

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK