PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie sociální práce - ASCK100122
Anglický název: Theory of Social Work
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 29 / neurčen (29)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Alena Novotná, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Alena Novotná, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (04.01.2024)

Teorie sociální práce - ASCK100122

Přednášející: doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.

Atestace: zkouška

Počet kreditů: 4

Cíle kurzu v termínech výstupů z učení a způsoby jejich ověřování:

Znalosti:

  • Absolvent zná základní koncepty oborových teorií
  • Absolvent zná způsoby práce s teoriemi
  • Absolvent zná aplikační možnosti teorií do sociální práce

Dovednosti:

•       Absolvent umí formulovat teoretické východiska, umí uplatnit kritické myšlení

 Obsah přednášek:

1.           Přehled základních teoretických konceptů a vztahů mezi nimi: paradigmata, metateorie, teorie, praktické teorie/přístupy, metody, techniky.

2.           Humanistické přístupy v sociální práci. Přístup orientovaný na člověka C. R. Rogersa.

3.           Existencialismus, existenciální analýza a logoterapie podle V. Frankla

4.           Transakční analýza E. Berne.

5.           Přístup orientovaný na klienta.

6.           Kognitivně-behaviorální teorie, přístup zaměřený na řešení úkolů.

7.           Systemický přístup.

8.           Fenomenologický přístup, ekosociální teorie.

9.           Terapie realitou.

10.       Dynamické přístupy.

11.       Teorie vazby, teorie instinktivního rodičovství.

Atestace:

Podmínkou pro absolvování atestace je 70% účasti na přednáškách (co tvoří 20% celkového hodnocení) a absolvování 2 průběžných testů, které tvoří 40% celkového hodnocení.  

Závěrečné hodnocení formou testu, tvoří 40% celkového hodnocení předmětu.

 

Literatura:

Matoušek, O. a kol.: Základy sociální práce (zde odkazy na další prameny), Encyklopedie sociální práce (tam je přehled teorií i metod a mnoho odkazů na další prameny)

Payne, M: Modern Social Work Theory, 4th Ed.

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK