PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Teorie sociální práce - ASCK100122
Anglický název: Theory of Social Work
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 40 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Vyučující: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (14.09.2018)

Teorie sociální práce - ASCK100122

Přednášející: doc. PhDr. Oldřich Matoušek

Atestace: zkouška

Počet kreditů: 4

 

Cíle kurzu v termínech výstupů z učení a způsoby jejich ověřování:

Znalosti:

  • Absolvent zná základní koncepty oborových teorií, umí je vysvětlit
  • Absolvent zná aplikační možnosti teorií, umí je popsat

Ověření: Test

 

Dovednosti:

       Absolvent umí formulovat teoretické východisko pro svoji Bc. práci, umí uplatnit kritické myšlení

       Absolvent mí přiřadit k popisu klientova problému vhodný teoretický rámec využitelný při řešení tohoto problému

Ověření:

1. esej o možnosti využít jednu teorii vzhledem ke zvolenému tématu a případu

2. posouzení eseje jiného studenta

 

Obsah přednášek:

1.       Přehled základních konceptů a vztahů mezi nimi: teorie, přístup, metoda, technika, služba, program.

2.       Psychodynamické teorie

3.       Teorie vazby, teorie instinktivního rodičovství

4.       Přístup orientovaný na klienta

5.       Kognitivně-behaviorální teorie, přístup zaměřený na řešení úkolů

6.       Multikulturalita, kulturní senzitivita

7.       Teorie konfliktu, antiopresivní přístup, feministický přístup

8.       Psychobiologie

9.       Systemický přístup

10.   Sociálně ekologický přístup

11.   Teorie životního cyklu, teorie vztahující se k adolescenci a ke stáří

12.   Fenomenologický přístup, existencialismus, logoterapie

 

Atestace: Souhrn bodů z testu, za esej a za hodnocení eseje kolegy určuje výslednou klasifikaci.

 

Literatura:

Matoušek, O. a kol.: Základy sociální práce (zde odkazy na další prameny)

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK