PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální služby - ASCK100121
Anglický název: Social Services
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 24 / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: předmět Bc. studia
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Petr Vojtíšek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petr Vojtíšek, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (04.01.2024)

Sylabus

Sociální služby 2021 Bc.

 

 Cíle: Získat orientaci v systému sociálních služeb. Seznámit se se způsoby hodnocení potřeb cílových skupin sociální práce. Blíže se seznámit s jednou službou. Naučit se hodnotit užitečnost služby.

 

1.A            Základní pojmy: systém sociální ochrany, sociální služby (resortní a nadresortní pojetí), zřizovatelé, poskytovatelé, uživatelé (klienti), programy.

1.B            Obecné zásady komunikace s klientem, komunikačně náročné situace.

 

2. A           Legislativa, Z 108. V 505, Z 359, Z 109.

2. B           Udržování hranic mezi pracovníkem a klientem.

 

3. A           Typologie služeb podle cílových skupin. Chudoba, bezdomovectví, dluhy.

3. B           Hodnocení potřeb dospělých. Hodnocení rizika. Hodnocení finanční gramotnosti.

 

4.A            Typologie služeb podle cílových skupin. Staří, nemocní, umírající.

4. B           Hodnocení potřeb u starých lidí, chronicky nemocných a umírajících. Hodnocení soběstačnosti. Hodnocení péče o zdraví.

 

5.A            Typologie služeb podle cílových skupin. Lidé v krizi. Lidé s duševní nemocí.

5.B            Komunikace s duševně nemocným. Hodnocení situace a potřeb u lidí s duševní nemocí. Hodnocení rizika sebevraždy.

 

6.A            Typologie služeb podle cílových skupin. Ohrožené děti a mládež. Problémové rodiny.

6.B            Komunikace rodiny a s rodinou. Hodnocení výkonu rodičovské role. Hodnocení traumatizace dětí. Hodnocení rizika kriminality u dětí a mládeže.

 

7.A            Typologie služeb podle cílových skupin. Lidé se závislostmi.

7. B           Hodnocení závislosti na návykových látkách a jiných typů závislosti.

 

8. A           Typologie služeb podle cílových skupin. Pachatelé a oběti trestných činů.

8.B            Hodnocení traumatizace u dospělých. Hodnocení potřeb obětí trestných činů.

Plány zacházení s pachateli.

9.A            Typologie služeb podle cílových skupin. Nezaměstnaní.

9.B            Hodnocení pracovní způsobilosti.

10.-12.              Prezentace studentských projektů hodnotících užitečnost sociálních služeb/programů.

 

     

Atestace. Zpracovaná analýza užitečnosti programu.

 

Lit:

Matoušek a kol: Sociální služby

Čámský a kol.: Sociální služby v ČR v teorii a praxi.

Zastrow: Introduction to Social Work and Social Welfare.

 

Aims of the course: To gain orientation in the system of social services. To get acquainted with the methods of assessing the needs of target groups of social work. Learn more about one specific service. Learn to evaluate the usefulness of the service.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK