PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sociální služby - ASCK100121
Anglický název: Social Services
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 23 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: předmět Bc. studia
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Vyučující: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (11.07.2017)

Sociální služby

ASCK100081

Přednášející: O. Matoušek

Určeno pro Bc.

 

Cíl v termínech výstupů z učení a způsobů jejich ověření:

Znalosti:

•         Absolvent zná systém sociálních služeb v ČR

•         Absolvent zná podrobně jeden druh služby poskytovaný v ČR.

Ověřuje se testem a prezentací na semináři

Dovednosti:

·        Absolvent umí navrhnout sociální program

Ověřuje se zpracováním protokolu o sociálním programu

Obsah přednášek:

 1. Sociální služby v ČR - historie a současnost,
 2. Legislativa týkající se sociálních služeb
 3. Transformace služeb v současnosti,
 4. Služby pro hlavní cílové skupiny I., prezentace I
 5. Služby pro hlavní cílové skupiny II., prezentace II
 6. Služby pro hlavní cílové skupiny III., prezentace III.
 7. Služby pro hlavní cílové skupiny IV., prezentace IV.
 8. Služby pro hlavní cílové skupiny V., prezentace V.
 9. Klíčové atributy efektivního programu, prezentace VI.
 10. Hodnocení průběhu služby, prezentace VII.
 11. Hodnocení efektu služby, prezentace VIII.

Atestace: Součet bodů z testu, za prezentaci na semináři a za zpracovaný protokol určuje výslednou klasifikaci.

Základní literatura:

Matoušek, O. a kol. Sociální služby

Čámský P. a kol.: Sociální služby v ČR v teorii a praxi

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK