PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k bakalářské práci - ASCK100119
Anglický název: Seminar to BA Thesis
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 24 (24)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Standardy_BP_DP_fin.pdf Standardy pro psaní závěrečných prací Dana Myšková
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. (21.09.2020)
Seminář k bakalářské práci poskytuje informace a pokyny k vypracování závěrečné kvalifikační práce a průběžné konzultace vedoucího práce.
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (05.01.2024)


Seminář k bakalářské práci ASCK100119

Význam bakalářské práce ve studiu a účel semináře k BP

Volba tématu BP a způsob jejího zpracování, Standardy BP

Výběr tématu práce

Práce se zdroji

Zpracování rešerše

Struktura BP Specifika teoretické a výzkumné části

Nácvik psaní anotace, klíčových slov a osnovy práce

Harmonogram činností vedoucí ke zpracování BP

Spolupráce s vedoucím práce/konzultantem

Specifika výzkumné části

Návrh projektu výzkumné části

Ústní vystoupení před kolegy a prezentování projektu bakalářské práce

 

Digitální repozitář UK

https://dspace.cuni.cz/

Metodické pokyny – doporučená formální úprava závěrečné kvalifikační práce

https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/statni-zaverecne-zkousky/zaverecne-prace/metodicke-pokyny-doporucena-formalni-uprava-zaverecne-kvalifikacni-prace/

Manuál pro vkládání závěrečných prací do SIS

http://manualy.ff.cuni.cz/index.php/T%C3%A9mata_prac%C3%AD_(V%C3%BDb%C4%9Br_pr%C3%A1ce)

Poznámka: V případě distančního vzdělávání budou přednášky probíhat na online platformě dle pokynů garanta předmětu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK