PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Supervidovaná odborná praxe III A - ASCK100113
Anglický název: Supervised professional Practice III A
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 24 (24)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Monika Havlíčková
Vyučující: Mgr. Monika Havlíčková
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Záměnnost : ASCK100075, ASCK100098
Je záměnnost pro: ASCK100098
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Hodnocení tutorem odborné praxe.doc Hodnocení pro tutory Mgr. Kateřina Hejnová, DiS., Ph.D.
stáhnout Průvodce odbornou praxí_Bc._včetně formulářů.pdf Průvodce odbornou praxí v bakalářském studiu Mgr. Kateřina Hejnová, DiS., Ph.D.
stáhnout Zdůvodnění výběru odborné praxe.doc Zdůvodnění výběru odborné praxe Mgr. Kateřina Hejnová, DiS., Ph.D.
stáhnout Zpráva studenta z odborné praxe.doc Zpráva z odborné praxe Mgr. Kateřina Hejnová, DiS., Ph.D.
Sylabus -
Poslední úprava: Dana Myšková (04.01.2024)

 

ASCK100113 - Supervidovaná odborná praxe IIIA

 

přednášející: Mgr. Monika Havlíčková

bakalářské studium

závěrečná atestace: Z

 

 

 

Cílem kurzu je vytvořit bezpečný prostor pro sdílení zkušeností a zážitků z praxe a pro jejich integraci. Posluchač/ka bude pracovat na své schopnosti rozpoznávat dobrou praxi od špatné, identifikovat její znaky, zamýšlet se nad etickými aspekty sociální práce, nad problematickými postupy nebo cíli, které může během své praxe potkat, bude hledat možnost pozitivní změny a projevy rezistence vůči změnám. Bude mít rovněž možnost pracovat na své osobní hranici, bude se učit spolupracovat, aniž by splýval/a s klientem, nebo s pracovištěm.

 

Metody výuky:

Supervizní práce ve skupině, v bálintovské skupině, promýšlení situací, rozjímání nad případy, propracovávání dovedností poskytovat srozumitelnou zpětnou vazbu, projevovat opravdový zájem, doptávat se, podporovat. Prohlubování schopnosti sebereflexe.

Metodické semináře. 

Zpracování písemných podkladů k odborné praxi, prohlubující reflexi studentů.

 

 Podmínky udělení atestace:

l absolvování povinného objemu odborné praxe a zpracování všech podkladů

l aktivní účast na supervizích a metodických seminářích, prezence minimálně 80 %

l práce na portfoliu dle zadání

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK