PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Historické kontexty sociální práce - ASCK100101
Anglický název: Historical contexts of social work
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 35 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. (25.09.2017)

I. Od altruistické filantropie k rozvoji odborné praxe.
II. Vliv náboženských hodnot, etiky a sociálního a politického podnebí na vývoj
profese.
III. Vznik různých metod praxe v jejich historickém kontextu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. (25.09.2017)

 Po absolvování kurzu budou studenti schopni popsat historický základ pro diskuzi o silných a slabých stránkách současné praxe sociální práce, a to zejména pokud jde o funkce zajištění základních potřeb, ochranu zranitelných osob a prevenci.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK