PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Historie sociální práce - ASCK100101
Anglický název: History of social work
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 40 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. (25.09.2017)
I. Od altruistické filantropie k rozvoji odborné praxe.
II. Vliv náboženských hodnot, etiky a sociálního a politického podnebí na vývoj
profese.
III. Vznik různých metod praxe v jejich historickém kontextu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. (25.09.2017)

 Po absolvování kurzu budou studenti schopni popsat historický základ pro diskuzi o silných a slabých stránkách současné praxe sociální práce, a to zejména pokud jde o funkce zajištění základních potřeb, ochranu zranitelných osob a prevenci.

 

Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (17.09.2018)

Historické kontexty sociální práce – ASCK100101

Přednášející: PhDr. P. Kodymová, Ph.D., doc. PhDr. O. Matoušek

Atestace: zkouška

Počet kreditů: 4

Časová dotace: 1/1

 

Kurz podá přehled hlavních způsobů provádění sociální práce (sociální pomoci) v historickém kontextu. První část kurzu bude věnována vývoji v kontextu evropské kultury, druhá část kurzu bude věnována domácí historii sociální práce. Cílem kurzu je pochopení historických souvislostí způsobů provádění sociální práce v souvislostech s vývojem společnosti.

 

Literatura:

Matoušek O. (Ed.) Encyklopedie sociální práce, Praha, Portál 2013 

Matoušek O. a kol.: Základy sociální práce, Praha, Portál 2007 

Kodymová, P.: Historie české sociální práce, Praha, Karolinum 2013 

Elichová, P.: Sociální práce – aktuální otázky. Praha, Grada 2017

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK