PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Etika sociální práce a profesní chování - ASCK100100
Anglický název: Ethics of social work and professional behavior
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 28 / neomezen (26)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (07.02.2018)

Sylabus předmětu Etika sociální práce

Typ studijního předmětu: povinný

Lektor: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.

Atestace: ústní zkouška

 

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s teoriemi etiky relevantními pro sociální práci a s etickou problematikou v hlavních aplikačních oblastech sociální práce.

 

Témata přednášek/předmětu:

1. Étos sociální práce dle etických kodexů sociálních pracovníků: sebesdělení profese s výzvou pro porozumění, interpretaci a odůvodnění uvedených etických nástrojů

- výchozí sebepředstavení profese sociální práce dle mezinárodního etického kodexu sociálních pracovníků, vybraných zahraničních etických kodexů diplomovaných sociální pracovníků, etického kodexu sociálních pracovníků ČR a programového prohlášení Global Agenda 

- základní oblasti zájmu etiky v nich

- základní etická pojmy v nich

- základní kontext: pluralitní společnost, právní stát

- příprava pro vymezení disciplíny etika a souvisejících pojmů (morálky, mravnost, étos, moralita, mravní kompetence)

- proč být vlastně morálním? - a o čem to vlastně mluvíme, když používáme výrazy "etické, morální, neetické, nemorální"?

- jaké je vlastní hledisko/úhel pohledu etické reflexe?

- cíle a hranice disciplíny etika

2. Sociální práce jako lidskoprávní profese V návaznosti na ad 1) 

- vysvětlení a odůvodnění takového sebepojetí profese sociální práce a jeho důsledky

- uvedení do lidskoprávní problematiky - lidskoprávní a etický princip lidské důstojnosti (nejen) v etických kodexech sociálních pracovníků

- (nejen) v souladu s etickými kodexy a Chartou základních práv EU příklad porozumění principu lidské důstojnosti dle příslušného sociálně nežádoucího jevu a trestného činu

- příklad filosofické a spirituální etické tradice relevantní pro princip lidské důstojnosti

- zvolené příklady lidských práv zvláště zranitelných skupin (práva dítěte, inovační potenciál Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením: opět nejen v souladu s etickými kodexy sociálních pracovníků.

3. Příklady modelů etiky a příklad aplikované etiky

- základní modely filosofické etiky a přístupy morální argumentace

- v souvislosti s konstatováním etických kodexů sociálních pracovníků o základech "živených z humanitárních, demokratických a náboženských idejí", respektu k "hodnotám" adresáta pomoci a s výrokem o "mravním a duchovním dědictví Evropy" (Charta základních práv EU) příklad teologické etiky (např. hermeneutika příběhu, základní vzorec mravnosti zde, základní aspekty takové mravnosti) a projektu Světový étos

- zvolená oblast aplikované etiky jako příklad pro výkon profese i člověka v různých rolích v osobním životě a pro osvědčení získaných etických znalostí, dovedností a způsobilosti: problematika lidsky důstojného umírání (rozlišování pojmů, hlavní argumentárium a napětí).

Obsah a metoda hodnocení zkoušky: Rozsah znalostí, dovedností a způsobilosti bude tvořit obsah přednášek a uvedené české materiály/zdroje od vyučujícího (další uvedená literatura je hlavně pro celkový přehled i přehled rozměru/záběru pojednání a hlubší studium pro zájemce; vše bude domluveno osobně na přednáškách). Hodnotit se bude i způsobilost srozumitelně představit, vysvětlit, argumentovat, dávat do souvislostí, analyzovat i učinit syntézu, aplikovat.

Seznam literatury:

Anzenbacher, A,: Úvod do etiky. Praha, Academia 2001.

Etický kodex sociálních pracovníků

Encyclopedia of Social Work, NASW, Washington, některé z vydání po roce 1990

Henriksen, J. O., Vetlesen, A. J., Blízké a vzdálené. Brno, Scan 2000

Havrdová, Z., Kompetence v praxi sociální práce. Praha, Osmium 1999

Janovský J., Etika pro pomáhající profese. Praha, Triton 2003

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK