PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Supervidovaná praxe pro II.ročník I - ASCK100096
Anglický název: Supervised Practice for the 2nd Year I
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 30 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Olga Havránková
PhDr. Daniela Vodáčková
Vyučující: PhDr. Olga Havránková
PhDr. Daniela Vodáčková
Záměnnost : ASCK100075
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (22.07.2014)

Supervidovaná praxe II/III

Olga Havránková, Daniela Vodáčková

LS/ZS
závěrečná atestace Z/Z

Cíle kurzu podporující kompetence:
Cílem kurzu je vytvořit bezpečný prostor pro sdílení zkušeností a zážitků z praxe a pro jejich integraci. Posluchač/ka bude pracovat na své schopnosti rozpoznávat dobrou paxi od špatné, identifikovat její znaky, zamýšlet se nad etickými aspekty sociální práce, nad problematickými postupy nebo cíli, které může během své praxe potkat,bude hledat možnost pozitivní změny a projevy rezistence vůči změnám. Bude mít rovněž možnost pracovat na své osobní hranici, bude se učit spolupracovat, aniž by splýval/a s pracovištěm. 
Cíle poznatkové: posluchač se seznámí s typy a možnostmi supervize

Metody výuky:
sebezkušenost v supervizi skupinové, v bálintovské skupině, modelování situací, hraní rolí, supervize-supervize, sebereflexe.

Podmínky udělení atestace:

·         aktivní účast na seminářích

·         práce na portfoliu dle předepsaných položek

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK