PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Expresivní přístupy v práci s klientem I - ASC51V042
Anglický název: Expressive approaches in work with clients I
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Olga Havránková
Mgr. Tereza Hartošová
Vyučující: Mgr. Tereza Hartošová
PhDr. Olga Havránková
Je prerekvizitou pro: ASC51V050
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (15.09.2016)

Expresivní přístupy v práci s klientem - ASC51V042
 
Vyučující: PhDr. Olga Havránková, Mgr. Tereza Hartošová
Počet kreditů: 2
Atestace: zápočet
 
 
1. setkání - nácvik relaxace, propojení relaxace s arteterapií, arteterapie individuální a skupinová 
2. setkání - nácvik relaxace. Muzikoterapie, psychogymnastika, psychodrama.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK