PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do dluhového poradenství pro sociální pracovníky - ASC51PV41
Anglický název: Introduction to debt counseling for social workers
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petra Skuhrová
Mgr. Kristýna Schreilová
Vyučující: Mgr. Kristýna Schreilová
Mgr. Petra Skuhrová
Anotace
Poslední úprava: Dana Myšková (19.09.2022)
Úvod do dluhového poradenství pro sociální pracovníky

Přednášející: Mgr. Petra Skuhrová, Mgr. Kristýna Schreilová

Povinně volitelný předmět pro Bc. + NMgr.

Termín a čas konání: zimní semestr, pondělí od 16:50 – 17:25 hod, počínaje 3. 10. 2022

Cíl a obsah předmětu:

Cílem kursu je seznámení se se základy problematiky dluhového poradenství v kontextu sociální práce. Představena bude historie, základní metodologie a etické aspekty práce s dlužníky. Dále se studenti zorientují ve vývojových stádiích dluhu včetně legislativních souvislostí a propojení s praxí.

Atestace: zpracování kazuistiky a její prezentace na kolokviu

Počet studentů: 15Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (10.10.2023)

Úvod do dluhového poradenství pro sociální pracovníky - ASC51PV41

povinně volitelný předmět pro Bc. + NMgr.

přednášející: Mgr. Petra Skuhrová/Mgr. Kristýna Schreilová

počet kreditů: 3

Termín a čas konání: zimní semestr, pondělí od 15:50 – 17:25 hod, od  9. 10. 2023 - 8. 1. 2024

Cíl a obsah předmětu:

Cílem kursu je seznámení se se základy problematiky dluhového poradenství v kontextu sociální práce. Představena bude historie, základní metodologie, typologie  a etické aspekty práce s dlužníky. Dále se studenti zorientují ve vývojových stádiích dluhu včetně legislativních souvislostí a propojení s praxí.

Atestace: zpracování kazuistiky a její prezentace na kolokviu

Počet studentů: 20

Místo konání výuky:  učebna P010, hlavní budova Nám. Jana Palacha 2. 

Seznam literatury: 

Základní literatura: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, zákon č. 186/2006 Sb., insolvenční zákon

An introduction to debt advisory for social workers

Date and time: winter term, 9 Oct 2023 - 8 Jan 2024, Monday 4:50pm - 5:25pm

Objective and content of the subject:

The aim of the course is to become familiar with the basics of debt advisory in the context of social work. The history, basic methodology and ethical aspects of working with debtors will be presented. Furthermore, students will have an orientation in the development stages of debt, including legislative contexts and connections with practice.

Attestation: writing a case report and presenting it at the colloquium

Number of students: 20

Place of the course: classroom P010, main building, 2 Jan Palach Square

List of literature: Basic literature: Civil Code, Civil Procedure Code, Foreclosure Procedure Code, Insolvency Code, 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK