PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Evropská sociální politika - ASC51P203
Anglický název: European Social Policy
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 31 / neurčen (28)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
PhDr. Petr Vojtíšek, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
PhDr. Petr Vojtíšek, Ph.D.
Prerekvizity : ASC51P101
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (15.09.2016)

Sylabus předmětu:  Evropská sociální politika (ASC51P203)

Přednášející: PhDr. Petr Vojtíšek, PhD.

 

Forma a cíle výuky:

Výuka je vedena seminární formou, sestává z první části výkladové a druhé části, ve které sami studenti prezentují vybrané mezinárodní dokumenty.

Cílem výuky je vysvětlit základy evropské sociální politiky a procesy její realizace (obsah směrnic a nařízení, jimiž se musíme v sociální práci řídit).

Dalším cílem pro studenty je samostatně analyzovat a prezentovat vybrané mezinárodní dokumenty.

 

Obsah výuky:

 

1.         Světový rámec evropské sociální politiky; role a význam globálních mezinárodních organizací

2.         Rada Evropy a její význam pro sociální politiku

3.         Evropská integrace jako ekonomický a sociální model mezinárodní spolupráce

4.         Geneze a současnost Evropské unie

5.         Organizační schéma, kompetence a role členských států v EU

6.         Systém práva v EU

7.         Rovné příležitosti v EU

8.         Politika volného pohybu EU

9.         Politika zaměstnanosti EU

10.       Realizace principu sociální soudržnosti a sociálního začleňování v EU

11.       Realizace principu sociální solidarity v EU

12.     Financování a kontrola v EU

 

Povinná literatura:

KOLDINSKÁ, K. a TOMEŠ, I. Sociální právo EU, C. H. Beck, Praha 2004

Dokumenty probírané na seminářích (studentské seminární práce)

 

Atestace:

- Analýza a prezentace vybraného mezinárodního dokumentu

- Písemný test (min. 50% úspěšnost)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK