PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy obecné antropologie - ARM10004
Anglický název: Introduction to General Anthropology
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D. (03.07.2008)

Cílem tohoto predmetu je uvedení do antropologické problematiky, s durazem na anglosaskou podobu kulturní a sociální
antropologie. Studenti by se tedy seznámit se základními problémy tohoto oboru jako subdiscipliny antropologie, analytický
koncept kultury, etnocentrismus a kulturní relativismus, jazyka a kultura, socializace a enkulturace, kulturní zmena,
kosmologie, náboženství, hra a umení, rituál, sexualita a kultura, koncept spolecnosti, manželství a rodina, príbuzenství,
sociální stratifikace, sociální kontrola, politická organizace spolecnosti, ekonomická organizace spolecnosti, terénní
výzkum atp.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D. (03.07.2008)

Baumann, Zygmunt, 1997, Myslet sociologicky: Netradiční uvedení do sociologie. Praha: SLON.

Berger, Peter, L. a Luckmann, Thomas, 1999, Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Geertz, Clifford, 2000, Interpretace kultur. Praha: SLON.

Fox, Robin, 1967, Kinship and Marriage: An Anthropological Perspective. Cambridge: Cambridge Universit Press.

Harris, Marvin, 1995, Cultural Anthropology. New york: HarperCollins.

Kottak, Conrad, Philip, 1999, Mirror for Humanity. New York: McGrow-Hill.

Lawless, Robert, 1966, Co je to kultura. Votobia.

Murphy, Robert, F., 1998, Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: SLON.

Nanda, Serena, 1994, Cultural Anthropology. Belmont: Wadsworth Publishing Company.

Pospíšil, Leopold, 1993, "Kultura" a Systémy víry: náboženství a magie". Český lid, suplement 80/1993, ss. 353-412.

Salzmann, Zdeněk, 1996, Jazyk, kultura a společnost: Úvod do lingvistické antropologie. Suplement českého lidu 83/1996.

Schultz, Emily, A. a Lavenda, Robert, H., 1990, Cultural Anthropology: A Perspective on Human Condition. New

York: West Publishing Company.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK