PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Epos o Atrachasísovi - ARL500136
Anglický název: Epic of Atrahasis
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Vyučující: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Dalibor Antalík, Dr. (05.11.2019)
Seminář nabízí kurzorickou četbu druhé nejdůležitější epické tradice starověké Mezopotámie. Akkadsky psaný Epos o Atrachasísovi, se zachoval v řadě rukopisných verzí. Studenti při četbě pracují s jejich synoptickým vydáním, které publikovala r. 2001 Dahlia Shehata. Seminář je určen pro studenty magisterské religionistiky, kteří se zaměřují na náboženské kultury starověkého Předního východu. Užitečný může být též pro studenty oboru Egypt a Přední východ ve starověku, se specializací na asyriologii.
Literatura
Poslední úprava: doc. Dalibor Antalík, Dr. (05.11.2019)

Shehata, Dahlia, Annotierte Bibliographie zum altbabylonischen Atramḫasīs‑Mythos «Inūma ilū awīlum». Göttinger Arbeitsshefte zur Altorientalischen Literatur 3; Göttingen: Seminar für Keilschriftforschung der Universität Göttingen, 2001.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. Dalibor Antalík, Dr. (05.11.2019)

Podmínkou k zápisu do kurzu je předběžná znalost akkadštiny, alespoň na základní úrovni.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK