PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Nietzschův Zarathustra (NMgr) - ARL500124
Anglický název: Nietzsche's Zarathustra
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ARL100326
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (07.02.2019)
Nietzschův spis Tak pravil Zarathustra lze číst jako ironický komentář ke Starému i Novému zákonu, anebo obecněji jako hledání stanoviska k monotheismům (a k metafyzice, která je ideově spjatý podnik). V semináři se pokusíme rekonstruovat Nietzscheho jako myslitele se stěžejním zájmem o náboženství (od zoroastrismu přes křesťanství po buddhismus a islám). Na Nietzscheho lze však pohlížet i jako na myslitele výslovně náboženského, myslitele, který usiluje o formulování pojmu transcendence v moderně, která je, právě jako Nietzsche sám, bytostně ironická. Existuje nějaká myšlenka, která tváří v tvář této ironii obstojí? Může být touto myšlenkou věčný návrat? A jak s tím vším souvisejí Zarathustrova zvířata?
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (07.02.2019)

1. Aktivní pravidelná účast.

2. Písemná práce o deseti až patnácti normostranách. 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (07.02.2019)

Dvojjazyčné vydání primárního textu

Friedrich Nietzsche, Tak pravil Zarathustra/Also sprach Zarathustra, přel. O. Fischer, Praha 2018.

Sekundární literatura

Johann Figal, Nietzsche und die Religionen. Transkulturelle Perspektiven seines Bildungs- und Denkweges, Berlin 2007.

V. Gerhardt, Friedrich Nietzsche. Also sprache Zarathustra, Berlin 2011 (kniha obsahuje i řadu anglicky psaných textů).

R. J. Hollingdale, Nietzsche. The Man and His Philosophy, Cambridge 1999.

P. Kouba, Nietzsche. Filosofická interpretace, Praha 2007.

H. Meier, Was ist Nietzsches Zarathustra? München 2017.

S. Rosen, Mask of Enlightenment. Nietzsche's Zarathustra, New Haven 2004.

R. Schmidt, C. Spreckelsen, Nietzsche pro začátníky. Tak pravil Zarathustra, Praha 2017.

J. Young, Nietzsche's Philosophy, Cambridge 2006.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (09.02.2019)

1.   Úvodní hodina: Nietzsche jako náboženský myslitel? Myslitel se stává pachatelem.

2.   Začátek příběhu: Zarathustra a jeho sestup

 

Zarathustrovo první působiště: Na trhu a ve městě Veselá kráva

3.   Nadčlověk (a alternativní moderní hrdinové)

4.   O třech proměnách ducha: Velbloud, lev, dítě

5.   Asketa a opovrhování tělem

6.   Závěrečná řeč ve městě Pestrá kráva: O ctnosti, která obdarovává

 

Druhé působiště: Na blažených ostrovech

7.   Bohové, kteří tančí: proti zásvětí

8.   Vůle k moci

9.    Věčný návrat téhož poprvé a amor fati

 

Třetí působiště: Na lodi směrem k horám 

10.Věčný návrat téhož podruhé

11.Zarathustrova opice a město Veselá kráva podruhé

12.Oslava samoty, píseň o ano a amen

 

Čtvrté působiště: Zarathustra zpět v horách

13.Zarathustrova zvířata, nejohyzdnější člověk a vyšší člověk

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (07.02.2019)

Kurz je koncipován jako primárně bakalářský. Mohou jej však navštěvovat i magistři, kteří získají po splnění vyšších nároků odpovídající počet kreditů. Kurz je koncipován pro religionisty. Je však otevřen i dalším zájemcům o úvod do Nietzscheho díla.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK