PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Feministické metodologie v religionistice (NMgr) - ARL500114
Anglický název: Feminist Methodologies in Religious Studies
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ARL100323
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (11.09.2018)
Seminář se pokusí obeznámit studenty se základy feministické teorie, včetně jejich aplikace na religionistický výzkum, stejně jako s některými významnými texty feministické teologie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (11.09.2018)

Docházka a aktivní účast v diskusích nad texty, plus domácí příprava čtením zadaných textů.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (11.09.2018)
Předběžný seznam literatury (z tohoto budeme vycházet, ale může se během semestru změnit podle toho, na jaká témata se budeme víc zaměřovat a podle pokročilosti studentů zapsaných v kurzu):
Pierre Bourdieu, Nadvláda mužů, Praha: Karolinum, 2000.
Judith Butler, Gender Trouble, London: Routledge, 1990.
Barbara Goff, Citizen Bacchae, Berkeley: University of California Press, 2004.
Mary Daly, The Church and the Second Sex, New York: Harper and Row, 1968.
Rita M. Gross, "Female God Language in a Jewish Context," Davka Magazine 17, 1976.
Amina Wadud, Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective, Oxford: Oxford University Press, 1992.
Arvind Sharma (ed.), Methodology in Religious Studies: The Interface with Women’s Studies, Albany: State University of New York Press, 2002.
 
Pro širší úvod do pozadí feministické teorie pro ty, co se nikdy nepotkali s feministickou literaturou:
Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Right of Women, 1792.
Fridrich Engels, The Origin of the Family, private Property and the State, 1884.
Virginia Woolf, A Room of One's Own, 1929.
Simone de Beauvoir, The Second Sex, 1949.
Betty Friedan, The Feminine Mystique, 1963.
 
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová (15.11.2018)

 Otázky na 21.11.:

 Judith Butler, Undoing Gender, kapitola “Gender Regulations”: 

 1. Jaký je rozdíl mezi normou a modelem k napodobování?

 2. V jakém období začíná cílená produkce jedinců podle normy?

 3. Jak se všechny tyto věci projevují v praxi u intersex lidí?

 4. Co je za problémy se spojováním genderu a sexuality?

  Kapitola “Doing Justice to Someone: Sex Reassignment and Allegories of Transsexuality”

 VAROVÁNÍ: popis životní situace člověka, o kterém především pojednává tento text, je extrémním případem lékařského násilí (jak fyzického, tak psychického). Pokud si myslíte, že je to pro vás problém, text nečtěte, případně ani nechoďte na seminář (k téhle části se dostaneme nejdříve 14.11.) a domluvíme se na alternativním plnění, pokud byste se báli o absence. Vaše psychické zdraví je přednější.

 Předem taky upozorňuji, že jazyk, kterým Butler o problému mluví, by dnes už do značné míry nebyl přijatelný, byť text není tak starý – ale oblast trans a intersex práv je jednou z nejrychleji se rozvíjejících částí gender studies. 

 1. Co tvoří osobu?

 2. Jaké různé zájmové skupiny se angažovaly v Davidově životním příběhu?

 3. Proč Butler nezůstává prostě u toho, že by neproblematicky přijala Davidovu sebeidentifikaci?

 4. Jak souvisí problémy trans lidí a genderový esencialismus?

 Chandra Talpade Mohanty, Feminism Without Borders, kapitola "Under Western Eye":

 

 

Otázky na 14.11.:

Judith Butler, Undoing Gender, kapitola “Gender Regulations”:

 1. Co v tomto kontextu znamenají “regulace”?

 2. V čem se Butler neshoduje s Foucaltem?

 3. Co je to norma?

 4. Jak se dívá Lacan na incest?

 5. A co Lévi-Strauss?

 6. Jaký je u Lacana rozdíl mezi symbolickým a společenským, symbolickou a společenskou pozicí?

 7. Jaký je smysl výroku “takový je zákon”?

 8. Máme šanci se vymanit ze symbolického tlaku?

 9. Jaký je rozdíl mezi normou a modelem k napodobování?

 10. V jakém období začíná cílená produkce jedinců podle normy?

 11. Jak se všechny tyto věci projevují v praxi u intersex lidí?

 12. Co je za problémy se spojováním genderu a sexuality?

 

Otázky na 7.11.:

Pierre Bourdieau, Nadvláda mužů, kap. 1, "Zvětšený obraz":

11. Jak dochází k sociální diferenciaci? 

12. Jak vypadají rituály vstupu do dospělosti u Kabylů? 

13. Jak se chová správná žena? 

14. Co stojí za schopností ženské intuice? 

15. Co je to symbolické násilí? 

16. Jak funguje? 

17. Proč je tak těžké se od nich oprostit? 

18. Jaký je symbolický kapitál žen? 

19. Na čem u Kabylů stojí mužství? 

20. Jak s tím souvisí archetyp drsného CEO? 

 

Otázky na 31.10.:

Pierre Bourdieau, Nadvláda mužů, kap. 1, "Zvětšený obraz":

1. Proč je výhodné o nadvládě mužů přemýšlet přes Kabyly? 

2. Jak funguje sexualita u Kabylů? Jak vypadá cyklus, do kterého je zapojena? 

3. V čem se mýty a rituály podobají právu? 

4. Co všechno přispívá k ustavování mužské nadvlády? 

5. Podívejte se na schéma na straně 14 a rozmyslete si, co z něj platí i v kulturách, které znáte. 

6. Jaké jsou možnosti ovládaných - žen - v tomto systému? 

7. Jaká je role rozdílů v anatomii pohlavních orgánů? 

8. Jak vypadá gynekologické vyšetření v USA a jak to souvisí s tématem? 

9. Na jaké části se dělí lidské tělo? 

10. Jak se nadvláda mužů projevuje v sexu? 

11. Jak dochází k sociální diferenciaci? 

12. Jak vypadají rituály vstupu do dospělosti u Kabylů? 

13. Jak se chová správná žena? 

14. Co stojí za schopností ženské intuice? 

15. Co je to symbolické násilí? 

16. Jak funguje? 

17. Proč je tak těžké se od nich oprostit? 

18. Jaký je symbolický kapitál žen? 

19. Na čem u Kabylů stojí mužství? 

20. Jak s tím souvisí archetyp drsného CEO? 

 

Otázky na 24.10.:

Simone de Beauvoir, The Second Sex, kap. "Introduction":

 1. Jak se vysvětluje podřízené postavení žen?

 2. Proč je situace žen podobnější situaci černochů než situaci Židů?

 3. V čm je podřízení žen pro muže výhodné?

 4. V čem spočívá paradox mužského přístupu k ženám?

 5. Jak dosáhnout nezaujatého pohledu?

 6. Co je veřejné blaho?

 

Otázky na 17.10.:

 

Shulamit Reinharz, Feminist Methods in Social Research, "Introduction":

 1. Jaká je pozice mužů jako feministů?

 

Simone de Beauvoir, The Second Sex, kap. "Introduction":

 1. Co je to žena?

 2. Jaký je rozdíl mezi kategorií muže a kategorií ženy?

 3. Jak to souvisí s kategorií Jiného?

 4. V čem se ženy od ostatních Jiných liší?

 5. Jak se vysvětluje podřízené postavení žen?

 6. Proč je situace žen podobnější situaci černochů než situaci Židů?

 7. V čm je podřízení žen pro muže výhodné?

 8. V čem spočívá paradox mužského přístupu k ženám?

 9. Jak dosáhnout nezaujatého pohledu?

 10. Co je veřejné blaho?

 

Pierre Bourdieau, Nadvláda mužů, kap. 1, "Zvětšený obraz":

Tady stihneme předpokládám maximálně úvodní kolečko, otázky ale do SISu během týdne doplním.

 

 

Otázky k textům na 10.10.:

Shulamit Reinharz, Feminist Methods in Social Research, "Introduction":

 1. Čím se vyznačuje feministická věda?

 2. Co je za potíže s jejím definováním?

 3. Co je to metoda?

 4. Jaké jsou hlavní způsoby jak poznat feministickou metodu?

 5. Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto přístupu?

 6. Jak souvisí feministická věda s druhou vlnou feminismu?

 7. Jaký je vztah žen k metodologii?

 8. Jaká je pozice mužů jako feministů?

 

Simone de Beauvoir, The Second Sex, kap. "Introduction":

 1. Co je to žena?

 2. Jaký je rozdíl mezi kategorií muže a kategorií ženy?

 3. Jak to souvisí s kategorií Jiného?

 4. V čem se ženy od ostatních Jiných liší?

 5. Jak se vysvětluje podřízené postavení žen?

 6. Proč je situace žen podobnější situaci černochů než situaci Židů?

 7. V čm je podřízení žen pro muže výhodné?

 8. V čem spočívá paradox mužského přístupu k ženám?

 9. Jak dosáhnout nezaujatého pohledu?

 10. Co je veřejné blaho?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK