PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Četba Hebrejské bible: Josef II - ARL500109
Anglický název: Reading of Hebrew Bible: Joseph II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4812
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: LYCKM2AF (07.02.2018)
Seminář se zaměřuje na četbu textu Hebrejské bible o Josefovi (Gn 37,1-50,26) v původním jazyce (biblické hebrejštině) a pokusy o jeho interpretaci. Kurs navazuje na četbu, která proběhla v zimním semestru, ovšem absolvování předchozího kursu není podmínkou; na začátku dojde k rekapitulaci již přečteného a naváže se četbou od 43. kapitoly Genesis.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (22.01.2018)

Biblia Hebraica Stuttgartensia (různá vydání), případně jakékoli vydání vokalizovaného hebrejského textu 1. knihy Mojžíšovy - Berešit (Genesis)

Pět knih Mojžíšových (překlad rabínů I. Hirsche a G. Sichera), Praha 1932

Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona, Praha 1985, případně jiná vydání českých překladů

Jakékoli další překlady do starých i moderních jazyků (Septuaginta, Vulgata atd.)

Gesenius, Wilhelm, Hebrew Grammar (A. E. Cowley, transl.). Oxford University Press, 1952

Gesenius, Wilhelm, Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures, repr. Baker Books, Grand Rapids 2000 (případně jakýkoli použitelný slovník k biblickému textu)

Pípal, Blahoslav, Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, Kalich, Praha 2006

Mandelkern Concordance to the Holy Scriptures (nebo jiná konkordance, např. Lissowsky)

Bereishis; Genesis: a new translation with a commentary anthologized from Talmudic, Midrashic and rabbinic sources. Vol. I. a. Bereishis, The ArtScroll Tanach Series, Mesorah Publications 1995

Kugel, James L., The Bible as it was, The Belkap Press of Harvard University Press, Cambridge (Mass.) - London 2000, s. 245-284 (moodle)

Josef a Asenat, in: Knihy tajemství a moudrosti III, Vyšehrad, Praha 1999, s. 210-236 (moodle)

Súra 12: Josef, in: Korán (překl. I. Hrbek), Odeon, Praha 1991, s. 323-334, 703-705 (moodle)

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (22.01.2018)

Studenti budou číst a překládat originální hebrejský text s masoretskou punktací (vokalizací). Důležitá je domácí příprava, zejména vyhledávání neznámých slov ve slovníku; během četby se budou opakovat a objasňovat gramatické a stylistické figury. Na základě zvládnutého překladu se budou činit i pokusy o elementární výklad textu (s oporou v existujících komentářích, tradičních i moderních), případně se povede polemika nad smyslem textu. Doporučuje se průběžná četba komentářů k daným úsekům textu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (22.01.2018)

Studenti získají zápočet. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři včetně domácí jazykové přípravy, která bude ověřována vedoucím semináře.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (22.01.2018)

Podmínkou účasti na semináři je základní znalost hebrejštiny, alespoň na úrovni absolventa čtyřsemestrálního kursu Hebrejština pro religionisty na ÚFaRu nebo kursu Hebrejština na ÚBVA.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK