PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Syria hurritica (akkadská a ugaritská četba) - ARL500106
Anglický název: Syria hurritica (Akkadian/Ugaritic Reading)
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Dalibor Antalík, Dr. (08.02.2018)
Cílem četby je seznámit studenty s vybranými prvky churritského původu v náboženských textech severozápadních Semitů a tím, jak tyto reálie začleňovali do vlastního náboženského horizontu. S takovýmito stopami churritského vlivu se lze setkat zejména v písemnostech odhalených v pozůstatcích archívů ze syrského Ugaritu, Alalachu a Emaru pozdní doby bronzové (14.-12. st. př. Kr.). Objevují se zde ve zpravidla rituálních textech zaznamenaných slabičným i hláskovým klínopisem, a to buď v akkadštině, nebo v ugaritštině. Konkrétně se jedná o izolované lexikální výpůjčky a singulární náboženské reálie, o delší pasáže v churritštině začleněné do dokumentů zapsaných jinými jazyky, dále o ucelené liturgické scénáře, v nichž vedle sebe figurují božstva ze dvou původně odlišných panteonů, případně pouze představitelé a představitelky posvátného světa v churritské náboženské obrazivosti, zcela ojediněle pak o texty bilingvní. Písemnosti zredigované pouze v churritštině nebudou předmětem zájmu tohoto kurzu. Prvořadým záměrem tedy bude sledovat nábožensko-kulturní interakci dvou etnicky odlišných populací, které se, přinejmenším po určitou dobu, pohybovaly v tomtéž geografickém areálu.
Literatura
Poslední úprava: doc. Dalibor Antalík, Dr. (08.02.2018)

Arnaud, Da­niel, Recherches au pays d’Aštata: Textes de la pratique. 4 sv. Emar 6/1‑4; Paris: Éditions Recherche sur les Civilisations, 1986‑1987.

Dietrich, Manfried – Loretz, Oswald – Sanmartín, Joaquín, The Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and Other Places: Third enlarged Edition. Alter Orient und Altes Testament 360/1; Münster: Ugarit‑Verlag, 2013.

Nougayrol, Jean et al. (ed.), Nouveaux textes accadiens, hourrites et ugaritiques des archives et bibliothèques privées d’Ugarit. Ugaritica 5; Paris: Paul Geuthner, 1968.

Wiseman, Donald John, The Alalakh Tablets. Occasional Publications of the British Institute of Archaeology at Ankara 2; London: The British Institute of Archaeology at Ankara, 1953.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Dalibor Antalík, Dr. (08.02.2018)

Atest na závěr četby bude probíhat formou písemného zápočtu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Dalibor Antalík, Dr. (08.02.2018)

Kurz je určen pouze pro studenty s předběžnou znalostí akkadštiny a ugaritštiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK