PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Srovnávací fenomenolgie pohřebních rituálů - ARL500100
Anglický název: Comparative Phenomenology of Burial Rites
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=5211
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (15.02.2017)

Kurz má za cíl zmapovat základní symbolické vzorce, které se objevují v pohřebních rituálech, a na příkladu různých náboženství sledovat, jaké aspekty těchto vzorců jsou napříč kulturami shodné, a v čema naopak spočívají jejich možné variace. Cílem je co možná nejkomplexněji přiblížit "symbolický potenciál" pohřebních rituálů, z něhož každé kultura rozvíjí jen některé složky, ale který může sloužit jako referenční metavzorec, na jehož pozadí lze lépe rozumět řadě konkrétních rituálních praktik. V rámci kurzu budeme probírat pohřební rituály různých náboženství. Jejich popis budeme mít vždy všichni k dispozici a budeme se pokoušet o jejich symbolickou interpretaci. Současně bude mít vždy jeden ze studentů na daný rituál referát, v jehož rámci si bude muset připravit interpretaci důkladněji než ostatní i za pomoci dalších doplňkových textů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK