PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Četba runových nápisů [2] - ARL500089
Anglický název: Runic Inscriptions - A Reading [2]
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (27.02.2017)
Předmět uvede studenty do problematiky runových nápisů, zvláště ve vztahu k magii a náboženství. Kromě teoretické části semináře, kdy se společnou četbou a diskuzí nad sekundární literaturou účastníci seznámí s historickým kontextem a moderním bádáním nad runami a runovými nápisy, bude mít seminář též praktickou část, při níž se studenti naučí číst nápisy ve starším i mladším runovém písmu. Součástí semestrální četby budou též jednotlivé runové básně a relevantní pasáže z eddických písní. Znalost staroseverštiny je výhodou, ale nikoliv podmínkou účasti na tomto kursu. Kurs může naopak poskytnout jakési první seznámení se staroseverštinou a praseverštinou.

Druhý semestr navazuje plynule na semestr předchozí.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (27.02.2017)

Doporučená literatura:

K. Düwel: Runenkunde, Stuttgart 2001

R. I. Page: Runes and Runic Inscriptions, Woodbridge 1995

E. W. V. Elliot: Runes, an Introduction, Manchester 1989

T. Looijenga: Texts and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, Leiden 2003

J. McKinnell, R. Simek, K. Düwel: Runes, Magic, and Religion: A Sourcebook, Wien 2004

E. Moltke: Runes and their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985

E. A. Makaev: The Language of the Oldest Runic Inscriptions, Stockholm 1996

W. Krause, H. Jankuhn: Die Runeninschriften im älteren Futhark, Göttingen 1966

E. H. Antonsen: A Concise Grammar of the Older Runic Inscriptions, Tübingen 1975

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (27.02.2017)

Na konci semestru budu zápočtový test v něm je třeba prokázat tyto znalosti:

1) Znát všechny znaky staršího futharku, jejich fonetickou hodnotu, rekonstruovaná jména a významy (viz Eliott)

2) Znát všechny znaky mladšího futharku, jejich jména a významy dle islandské runové básně

3) Dostanete dva z nápisů v mladším futharku, které jsme na hodině četli, nápis přibližně zařadíte podle toho, co jsme si k němu říkali, ukážete, že jej dokážete přečíst, a co nápis znamená 

4) Dostanete jeden neznámý nápis, který transliterujete, transkribujete, přeložíte a vyložíte na základě svých znalostí

5) Úryvek z eddické písně, cílem je poznat ze které, co o pasáži víte, případně zodpovědět uvedené otázky

6) Dostanete tři faktické otázky z toho, co jsme si na hodině říkali, nebo co bylo v literatuře, a ty zodpovíte, jak dovedete

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (28.03.2017)

21.2.

Úvodní hodina

Pokračování četby Hávamálu, četba Rígsthuly

Úkol na příště: Přečíst Jere Fleck: Ódin's Self-Sacrifice

 

28.2.

Diskuze nad článkem Jere Flecka

Četba Sigrdrífumálu

Úkol na příště: Přečíst Elmer Antonsen: Dating Runic Inscriptions

Doprovodné otázky k článku: 

1) Jaké základní druhy datování se u nápisů používají?

2) Runologický druh datování sleduje jaké rysy?

3) Jaké variace v kterých runových znacích autor v článku pokrývá?

4) K jaké tezi dospívá?

 

7.3.

Hodina odpadne, jsem na konferenci v Berkeley

 

14.3.

Pokračování četby Sigrdrífumálu

 

21.3.

Četba Skírnismálu.

Diskuse nad kapitolkou o runách a magii z knihy Düwel, McKinnell, Simek: Runes, Magic and Religion.

Diskuse nad článkem Elmera Antonsena.

 

28.3.

Čtení nápisů: Lebka z Ribe, Harald Modrozub (Jelling)

Na příště: přečíst článek "o runové gymnastice" - Heather O'Donoghue: "From Runic Inscriptions to Runic Gymnastics" (s. 101-118) - viz soubory zde v SIS.

 

4.4.

Čtení nápisů: příklady obyčejných pamětních nápisů, variace na téma základní formule

Diskuse nad článkem "o runové gymnastice".

Na příště: přečíst článek o typech argumentace v runových studiích. (Michael Barnes - Types of Argumentation in Runic Studies)

 

11.4.

Čtení nápisů: magické a náboženské nápisy

Diskuse nad článkem o typech argumentace.

Na příště: Začněte číst text o Röku.

 

18.4.

25.4.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (27.02.2017)

Vstupním požadavkem je absolvování předchozího semestru tohoto kurzu. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK