PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Sánkhjakáriká II - ARL500076
Anglický název: Sāṃkhyakārikā II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka (01.02.2018)
POZOR: výuka začíná až 22. března a protáhne se do zkouškového období.

Četba sanskrtského filosofického textu Sánkhjakáriká (SK) a jejích vybraných komentářů v překladech (SK bude k dispozici ve filologickém překladu do češtiny a ve standardních překladech do angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny; komentáře budou v anglických překladech, přičemž největší pozornost budeme věnovat komentáři Juktidípiká).

SK představuje jeden z vůbec nejvýznamnějších textů indického náboženského myšlení. Ačkoli tato tradice v Indii nakonec nepřežila (její filosofické slabiny byly snadným soustem pro konkurenční indické školy, zejména buddhistické), mnohé její základní koncepty (např. guny, prakrti, buddhi, pojetí živlů apod.) přejaly v určité podobě prakticky všechny ostatní indické filosofické školy, takže se staly samozřejmou součástí celého indického náboženského prostoru. Z tohoto důvodu může důkladná četba SK sloužit i jako vhodné uvedení do indické filosofie a náboženského myšlení.

Text obsahuje obvykle 72 kárik, jejichž rozbor by měl zabrat dva až tři semestry. Po dokončení této četby se budeme věnovat textu náležejícímu jiné sánkhjové tradici, Pátaňdžalajógašástra (tzv. Pataňdžaliho Jógasútry s komentářem).<br>

V letním semestru budeme zahajovat desátou kárikou.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka (20.01.2016)

Každý účastník kursu bude mít za povinnost připravit si několikrát za semestr výklad určitého verše (na základě samostudia komentářů a sekundární literatury). Kolikrát za semestr se tak stane, bude záležet jednak na počtu účastníků, jednak na rychlosti, jakou naše četba bude postupovat. Nicméně je třeba počítat s tím, že příprava výkladu může být časově (a někdy i myšlenkově) poměrně náročná, takže kurs jako celek bude vyžadovat nemalou investici. Odstatně i proto je ohodnocen pěti kredity.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka (20.01.2016)

Každý účastník obdrží na začátku kursu veškerou potřebnou literaturu v elektronické podobě (všechny překlady textu, přes dvacet monografií, asi 200 článků, případní zájemci pak i sanskrtské edice SK a komentářů).

Český překlad textu bude pořízen na základě edice, kterou z různých vydání sestavil Ferenc Ruzsa (k dispozici např. zde.).

 

Hlavní překlady SK:

A: Larson, Gerald James. Classical Sāṃkhya: An Interpretation of its History and Meaning. 2nd rev. ed. Delhi: Motilal Banarsidass, 1979, s. 255-277.

N: Frauwallner, Erich. Nachgelassene Werke II: Philosophische Texte des Hinduismus. Hrsg. von Gerhard Oberhammer und Chlodwig H. Werba. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1984, s. 104-117.

F: Esnoul, Anne-Marie. Les stropes de Sāṃkhya (Sāṃkhya-Kārikā): avec le commentaire de Gauḍapāda. Paris : Les Belles Lettres, 1964.

R: Шохин, В. К. Лунный свет санкхьи: Ишваракришна "Санкхья-карика", Гаудапада "Санкхья-карика-бхашья", Вачаспати Мишра "Таттва-каумуди". Мocквa: Ладомир, 1995.

 

Základní sekundární literatura:

Larson, Gerald James. Classical Sāṃkhya: An Interpretation of its History and Meaning. 2nd rev. ed. Delhi: Motilal Banarsidass, 1979.

Larson, Gerald James and Ram Sahankar Bhattacharya (eds.). Sāṃkhya: A dualist tradition in Indian philosophy. Delhi: Motilal Banarsidass, 1987. Encyclopedia of Indian Philosophies, vol. 4.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka (01.02.2018)

Text i komentáře budou k dispozici v překladech, takže znalost sanskrtu není podmínkou účasti. Nezbytnou podmínkou však je velmi dobrá znalost angličtiny (a ideálně ještě alespoň jednoho dalšího světového jazyka, nejlépe němčiny).

Ve srovnání s většinou pozdějších indických filosofických textů není sice SK obsahově tak obtížná, nicméně aby kurs byl pro všechny účastníky vzájemně přínosný, je třeba disponovat schopností filosofického myšlení a kultivované debaty.

Dalším předpokladem je pak znalost základních konceptů indického náboženského prostoru.

Kurs je tedy vhodný zejména pro magisterské studenty religionistiky, filosofie a indologie, případně pro pokročilejší zájemnce o indické myšlení z řad studentů bakalářského studia.

 

Jelikož jsme během zimního semestru probrali pouze prvních devět veršů, je poměrně snadné toto malé penzum látky zvládnout samostudiem a přidat se do kursu v letním semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK