PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Narativní konstrukce reality - ARL500072
Anglický název: Narrative Construction of Reality
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Mgr. Milan Kroulík
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Milan Kroulík (21.09.2015)

Cílem semináře jsou úvahy nad propojením narativní a psychologické konceptualizace světa. Lidé vždy žijí v narativech a nemohou jít za jejich hranice, i když je možné tyto narativy měnit. Narativy jsou tedy jakési významotvorné způsoby orientace, v rámci které je určeno, jaké jevy jsou důležité, či dokonce přístupné, ale i jakými způsoby se mohou propojovat. Realita každé společnosti je tedy vždy tvořena souborem různých narativů - některé z nich zakládající a nepřístupné -, které jsou proměnlivé v čase i prostoru. Pro bádání však vystupuje problém, jak propojit takovou narativní konstrukci reality s lidskou subjektivitou. Tento seminář má za cíl nejen předvést odkrytí některých narativů, kterými je tvořena naše realita, ale i předvedení jiných možných realit.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Milan Kroulík (06.09.2015)

1. Úvod

Bal, Mieke. 2004. "Fokalizace", Aluze 8.2-3 (2004): 147 - 153.

2. Narativy, ve kterých žijeme.

Latour, Bruno. "Chapter 2: Constitution," in B. Latour, We Have Never Been Modern. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1991, p. 13 - 48.

3. Narativy, ve kterých žijeme II.

Latour, Bruno. "Chapter 2: Constitution," in B. Latour, We Have Never Been Modern. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1991, p. 32 - 49.

4. Durkeihomovo a Maussovo dědictví.

Collins, Steven. "Categories, Concepts or Predicaments? Remarks on Mauss's Use of Philosophical Terminology," in M. Carrithers, S. Collins, and S. Lukes, The category of the person: anthropology, philosophy, history. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, p. 46 - 62.

5. Durkeihomovo a Maussovo dědictví II.

Collins, Steven. "Categories, Concepts or Predicaments? Remarks on Mauss's Use of Philosophical Terminology," in M. Carrithers, S. Collins, and S. Lukes, The category of the person: anthropology, philosophy, history. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, p. 63 - 82.

6. Příklad metanarativu: Nirvána.

Collins, Steven. "Nirvana, Time, and Narrative", History of Religions, 31.3 (1992): 215 - 246.

7. Alternativní ukotvení: Z hlediska psychologie.

Bruner, Jerome. "The Narrative Construction of Reality", Critical Inquiry 18.1 (1991): 1 - 21.

8. Alternativní ukotvení: Fabule.

Klossowski, Pierre. "Nietzsche, Polytheism, and Parody", Bulletin de la Société Américaine de Philosophie de Langue Français 14.2 (2002): 82 - 97?.

9. Alternativní ukotvení: Fabule II.

Klossowski, Pierre. "Nietzsche, Polytheism, and Parody", Bulletin de la Société Américaine de Philosophie de Langue Français 14.2 (2002): 97? - 119.

10.Alternativní ukotvení: Metafory.

Kirmayer, Laurence J. "Healing and the Invention of Metaphor", Culture, Medicine and Psychiatry 17 (1993): 161-177.

11. Alternativní ukotvení: Metafory II.

Kirmayer, Laurence J. "Healing and the Invention of Metaphor", Culture, Medicine and Psychiatry 17 (1993): 177-195.

12. Možnostní reality: buddhistická meditace nad obrazy mrtvých.

Klima, Alan. "The Telegraphic Abject - Buddhist Meditation and the Redemption of Mechanical Reproduction", Comparative Studies in Society and History, 43.3 (2001): 552 - 561.

13. Možnostní reality: buddhistická meditace nad obrazy mrtvých II.

Klima, Alan. "The Telegraphic Abject - Buddhist Meditation and the Redemption of Mechanical Reproduction", Comparative Studies in Society and History, 43.3 (2001): 561 - 582.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Milan Kroulík (13.10.2015)

Seminář je určen pouze pro studenty a studentky magisterského studia religionistiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK