PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Posedlost - ARL500069
Anglický název: Possession
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4298
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (08.09.2015)

Seminář se bude věnovat moderním antropologickým interpretacím fenoménu posedlosti. Po stručném seznámení se sociologickým pojetím (v jeho sofistikované verzi u Mary Douglas) se zaměří zejména na fenomenologičtěji laděné přístupy, které posedlost analyzují v kontextu alternativních pojetí lidského já a jeho vztahu k Jinému, případně vyzdvihují posedlost jako formu mimetického jednání coby specifického způsobu vyrovnávání se s jinakostí. Krátce se dotkneme se též pojetí hlubinně psychologického.
Literatura
Poslední úprava: UFRCHLUP (08.09.2015)

Konkrétní program bude stanovován z týdne na týdne v závislosti na průběhu diskusí a bude zveřejňován na Moodlu včetně příslušných zadaných textů a dalších instrukcí. Na semináři budeme číst mj. většinu z následujících textů:

  • Janice Boddy, "Spirits and Selves in Northern Sudan: The Cultural Therapeutics of Possession and Trance", American Ethnologist 15 (1988): 4-27.
  • Mary Douglas, Natural Symbols, závěr kap. 5: "The Two Bodies", pouze s. 78-87, a kap. 6: "Test Cases", s. 88-109
  • Mary Douglas, "The Cloud God and the Shadow Self", in A Very personal Method: Anthropological Writings Drawn From Life, London: Sage, 2013, s. 120-133 (původně v Social Anthropology 3 [1995]: 83-94)
  • Miho Ishii, "Playing with Perspectives: Spirit Possession, Mimesis, and Permeability in the Buuta Ritual in South India", The Journal of the Royal Anthropological Institute 19 (2013): 795-812.
  • Lucy Huskinson, "Analytical Psychology and Spirit Possession: Towards a Non-Pathological Diagnosis of Spirit Possession", in Bettina E. Schmidt and Lucy Huskinson (eds), Spirit Possession and Trance: New Interdisciplinary Perspectives, London - New York: Continuum, 2010, s. 71-96
  • Bruce Kapferer, "Mind, Self, and Other in Demonic Illness: The Negation and Reconstruction of Self", American Ethnologist 6 (1979): 110-33.
  • Fritz Kramer, The Red Fez: Art and Spirit Possession in Africa, tr. by Malcolm Green, London: Verso, 1993 (germ. orig. 1987)
  • Tony Perman, "Awakening Spirits: The Ontology of Spirit, Self, and Society in Ndau Spirit Possession Practices in Zimbabwe", Journal of Religion in Africa 41 (2011): 59-92.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK