PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mary Douglas pro pokročilé - ARL500050
Anglický název: Mary Douglas in Practice
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4102¬ifyeditingon=1
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UFRCHLUP (20.01.2015)

Seminář je určen pro pokročilé studenty, kteří se ve svých pracích pokoušejí aplikovat metodu skupiny a sítě Mary
Douglas. Na semináři budou studenti vystupovat se svými tématy a budou předvádět, jakým způsobem by podle
nich na danou oblast a téma bylo možné metodu aplikovat. Je samozřejmé, že předvést plně propracovanou aplikaci by nebylo snadné, nicméně seminář by měl zároveň sloužit jako workshop, na němž budeme možnosti aplikace teprve společně vymýšlet. Podmínkou účasti je tak především jasné téma, dobrá znalost zvoleného socio-kulturního prostředí a zájem o použití právě metody skupiny a sítě.
Vstupní požadavky
Poslední úprava: UFRCHLUP (20.01.2015)

Seminář je určen pro navazující magistry, doktorandy či pokročilé studenty bakalářského studia religionistiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK