PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Magisterský seminář k Řeckému náboženství: Tragédie a jejich interpretace - ARL500049
Anglický název: Greek Tragedies and their Interpretations
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3763
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UFRCHLUP (23.09.2014)
Seminář si klade za úkol seznámit student s religionisticky zajímavými tématy řeckých tragédií. Kromě obecného
úvodu o povaze tragédií si podrobně projdeme několik her všech tří velkých tragiků: Aischylovu Oresteiu,
Sofokleova Oidipa krále a Filoktéta, Eurípidova Oresta, Héraklea a Bakchantky. Ke každé hře budeme číst několik
moderních interpretací.

Podrobnosti jsou uvedeny na moodlu.
Vstupní požadavky
Poslední úprava: UFRCHLUP (23.09.2014)

Seminář je určen pouze pro studenty magisterského studia religionistiky, kteří mají jako specializaci řecké náboženství.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK