PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář [1] - ARL500028
Anglický název: Graduate Seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AXREDOS01
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UFRCHLUP (23.09.2014)

Seminář je koncipován jako obecný metateoretický kurz, který by měl umožňoval o religionistických tématech debatovat napříč jednotlivými metodologickými přístupy. Seminář je primárně určen pro studenty doktorandského studia religionistiky, jimž má sloužit k tomu, aby si mohli připravovat teze na státní doktorskou zkoušku. Zároveň slouží jako pracovní prostor, na němž doktorandi mohou navzájem konzultovat svá témata.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK