PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Proměny náboženství v postsekulární době - ARL100355
Anglický název: Religion and its Transformations in Postsecular Age
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 15
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (17.02.2021)
Proměny náboženství v postsekulární době

dějinné proměny náboženství
vitalita a dynamika náboženství, změny paradigmat, cykly krizí a obnov
náboženství jako antropologická a kulturní konstanta? (funkcionální pojetí)
náboženství zde a nyní:konglomerát judeo-křesťanství, sekulární modernity a postmoderní spirituality; fenomén „nones“
„náboženství“ jako jev v rámci modernity (plod fragmentizace kultury)
náboženství premoderní, moderní a postmoderní

Terminologická vyjasnění: náboženství /víra/ spiritualita/ křesťanství
religion-confessio-pietas
faith x belief /fides qua, fides quae/ emuna a pistis
víra a spiritualita
fenomén víry – vznik a dějiny

Náboženství ve veřejném životě
Privatizace a deprivatizace
Pluralita, globalizace,
mezináboženské vztahy
fundamentalismus – fanatismus - násilí
Náboženství jako identitární politické ideologie

Obrat k spiritualitě
Vztah spirituality, náboženství, víry..
postmoderní spiritualita
nones SBNR
ateistická spiritualita

Teologický obrat v postmoderní filozofii
mystika jako korektiv metafyziky
negativní a apofatická teologie
alternativy metafyziky - existenciální pojetí víry
předchůdci: Kierkegaard, Nietzsche
současná postmoderní filozofie náboženství
anateismus

Požadavky k atestu:
aktivní účast na semináři
esej cca 1.500 slov na jedno z témat, vycházející z kritické reflexe alespoň jedné z doporučených knih:


k tématu sekularizace:
Beck U., Vlastní Bůh
Davieová: Vyjímečný případ Evropa
Berger: Posvátný baldachýn
Štech(ed): Náboženství a sekularita

Náboženství jako politické ideologie, mezináboženské vztahy
Keppel, Boží pomsta
Jüptner, Civilní náboženství
Volf Odmítnout nebo obejmout?
Červenková: Etika mezikulturního a mezináboženského dialogu
Juergensmeyer, Teror v mysli Boží

Spiritualita, ateismus, postmoderní filozofie náboženství
Rorty -Vattimo, Budoucnost náboženství
Derrida, Víra a vědění
Halík, Chci, abys byl
Sponseville, Duch ateismu

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (17.02.2021)

Seminář bude probíhat na https://cuni-cz.zoom.us/j/7231549502

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK