PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Sekularizace nebo transformace náboženství? - ARL100343
Anglický název: Secularization or Ttransformation of Religion?
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (27.01.2020)
Sekularizace nebo transformace náboženství?
Secularization or transformation of religion?
(seminář k sociologii náboženství, atest: zápočet)

Čtvrtek 10:50
Místnost: P225V
vzhledem k přednáškám prof. Halíka v zahraničí kurs začíná 27. února

Sekularizace byla považována za jeden z nejvýznamnějších společenských procesů, který vznikl v Evropě a podstatně ovlivnil nejen náboženství, nýbrž i kulturní a politický vývoj, a to nejen našeho kontinentu; teorie sekularizace stála u kolébky religionistických bádání, zejména vzniku sociologie náboženství jako akademické disciplíny. Klasické teorie sekularizace (hypotéza postupného slábnutí významu náboženství v důsledku procesu modernizace) jsou v posledních desetiletích revidovány nebo kritizovány jako mýtus moderny, „sebenaplňující se proroctví“. Objevuje se názor, že postmoderní doba je doba „postsekulární“. Je možné mluvit o „návratu náboženství“ nebo spíše o hluboké proměně náboženství a jeho role v současném světě?
Úkolem semináře je kritická reflexe různých názorů v soudobé debatě o sekularizaci a o globálních trendech proměn náboženství v současném světě.

Seminář je vhodný zejména pro studenty religionistiky, sociologie, politologie a světových dějin, příp. zájemce z dalších oborů.
Max. počet 20 studentů
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (27.01.2020)

Předpokladem atestu je aktivní účast na semináři a písemný referát, ideálně přednesený během semináře

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK