PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Existencialistická interpretace náboženství ve filozofii a literatuře - ARL100342
Anglický název: Existentialist Interpretation of Religion in Philosophy and Literature
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (26.01.2020)
V semináři ověřujeme tuto hypotézu: Existencialistická interpretace víry v moderní teologii a filozofii náboženství - ale i v beletrii - představuje alternativu vůči výkladu křesťanství v duchu aristotelsko-tomistické metafyziky i novověké metafyziky. Nenabízí „vědu o Bohu“, nýbrž hermeneutiku aktu víry jakožto sebe-transcendence člověka.

Toto pojetí víry jako paradoxu – spojené především s myšlením Sörena Kierkegaarda – v jistém smyslu navazuje na myšlenky sv. Augustina, Mistra Eckharta, Luthera a Pascala. Nalézáme ho v díle filozofů jako Gabriel Marcel, Peter Wust či Simone Weil, teologů jako Paul Tillich či Rudolf Bultmann. Existencialistické pojetí víry a jeho typické motivy (paradox, úzkost, dialektika víry a pochybnosti, hříchu a milosti, zoufalství a naděje) nacházíme také v moderní beletrii – u autorů jako Franz Kafka, Graham Green, Francoise Mauriac, Georges Bernanos, Heinrich Böl či Šúsaku Endó. V nové podobě se chápání víry jako volby objevuje u některých postmoderních filozofů, jako je Richard Kearney či John Caputo.

Vzhledem k přednáškovému pobytu prof. Halíka na Boston College v USA seminář začíná až ve středu 4. března!
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (22.01.2020)

Předpokladem atestace je aktivní účast na semináři a zpracování písemné eseje v rozsahu cca 7 stran na jedno z doporučených témat:

 • Pojetí víry u S. Kierkegaarda
 • Pojetí víry u B. Pascala
 • Pojetí víry u Gabriela Marcela
 • Pojetí víry u Paula Tillicha
 • Pojetí víry u S. Weil
 • Pojetí víry u P. Wusta (v knize Nejistota a odhodlání)
 • Pojetí víry u postmoderních myslitelů (R. Kearney, J. Caputo)
 • Pojetí víry v románech Grahama Greena (zvl. Jádro věci a Vyhaslý případ)
 • Pojetí víry v románech G. Bernanose (zvl. Deník venkovského faráře)
 • Pojetí víry v románech H. Bölla (zvl. Klaunovy názory)
 • Pojetí víry v románech Š. Edó (Mlčení a Hluboká řeka)

(S přednášejícím je možné se domluvit i o jiném relevantním tématu písemné práce)

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (22.01.2020)

 • S. Kierkegaard, Bázeň a chvění. Nemoc k smrti
 • B. Pascal, Myšlenky
 • G. Marcel, Od názoru k víře
 • P. Tillich, Odvaha být 
 • S. Weil, Tíže a milost
 • P. Wust, Nejistota a odhodlání
 • G. Green, Jádro věci
 • G. Green, Vyhaslý případ
 • H. Böll, Klaunovy názory
 • Š. Edó, Mlčení
 • Š. Edó, Hluboká řeka
 • G. Bernanos, Deník venkovského faráře
 • R. Kearney, The God Who May Be
 • J. Caputo, The Weakness of God

Na moodlu budou průběžně další texty k studiu

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (22.01.2020)

Seminář je určen pro studenty religionistiky, filozofie, světové literatury a zájemce z dalších oborů.  Maximální počet zapsaných studentů 20.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK