PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Náboženství a společnost mínójské Kréty: interpretace vizuálních reprezentací - ARL100337
Anglický název: Religion and Society of Minoan Crete: Interpretations of Visual Representations
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lucie Valentinová
Vyučující: Mgr. Lucie Valentinová
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout alberti_gender and the figurative art of late bronze age knossos.pdf Mgr. Lucie Valentinová
stáhnout blakolmer_iconography_versus_reality_goddesses_and gods in minoan crete.pdf Mgr. Lucie Valentinová
stáhnout budin 2011, ch 1.pdf Mgr. Lucie Valentinová
stáhnout budin 2011, ch 7.pdf Mgr. Lucie Valentinová
stáhnout day_crocuses in context_a diachronic survey of the crocus motif in the aegean bronze ge.pdf Mgr. Lucie Valentinová
stáhnout Fowler_The_Archaeology_of_Personhood_-_Anthropological Approach.pdf Mgr. Lucie Valentinová
stáhnout chapin_Aegean Painting in the Bronze Age.pdf Mgr. Lucie Valentinová
stáhnout chronologický přehled.pdf Mgr. Lucie Valentinová
stáhnout strasser_location and perspective in the theran flotilla fresco.pdf Mgr. Lucie Valentinová
stáhnout vlachopoulos_the wall paintings from the xeste 3 building at akrotiri.pdf Mgr. Lucie Valentinová
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Valentinová (10.07.2019)
Kurz se věnuje intepretaci mínójského společenského a náboženského uspořádání na Krétě novopalácové doby. Hlavním pramenem intepretace bude vizuální materiál, především dochované fresky.

Kurz kombinuje přednáškovou a seminární část: po výkladu v první části hodiny bude vždy následovat společná práce s obrazovým materiálem a diskuze nad zadaným textem. Předmět je určen primárně studentům religionistiky bakalářského i magisterského studia, srdečně zváni jsou rovněž studenti jiných oborů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lucie Valentinová (10.07.2019)

Smyslem kurzu je seznámit účastníky nejen s vybranými materiálními doklady mínójské civilizace, ale zejména s metodologickými problémy jejich interpretací: v každé hodině se budeme věnovat rovněž teoretickému pozadí existujících či navrhovaných interpretačních přístupů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lucie Valentinová (22.08.2019)

Obecné příručky a úvodní texty (dostupné v knihovně Úfar nebo v materiálech ke kurzu):

 • Adams, Ellen. Cultural Identity on Minoan Crete: Social Dynamics in the Neopalatial Period. Cambridge: Cambridge University Press 2017.
 • Chapin, Anne. „Aegean painting in the Bronze Age“. In: J. J. Pollitt (ed.), The Cambridge History of Painting in the Classical World, 1-65. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
 • Cline, Erich H (ed.). Oxford handbook of the Aegean Bronze Age. Oxford: Oxford University Press, 2010.
 • Shelmerdine, Cynthia (ed.). The Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Studie ke konkrétním tématům jsou uvedeny v sylabu kurzu a budou studentům poskytnuty elektronicky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lucie Valentinová (25.09.2019)

Požadavky k atestu. 80% docházka (max. 3 absence), aktivní účast v diskuzní části hodiny, předchozí seznámení s textem zadaným na konkrétní hodinu, vypracování závěrečné práce.

Závěrečná práce: shlédněte oba díly dokumentárního filmu BBC režiséra Toniho Mitchella Atlantis: End of a World, Birth of a Legend (https://www.newsone.gr/paraxena/dyo-ekpliktika-vinteo-gia-to-minoiko-politismo-pou-edixe-mono-to-bbc/?fbclid=IwAR0zjaBwSqcxaNqcewJl86WC2EWWoQrq45bmxor7B4V1248YsKepCpSPCa4) a stručně písemně analyzujte jeho historickou věrohodnost se zaměřením na každodenní reálie (najděte alespoň tři nesrovnalosti či nejasnosti a konfrontujte je s konkrétním historickým materiálem). Rozsah 2 NS.

Kreditové ohodnocení.

Za splnění těchto povinností získávají studenti bakalářského studia religionistiky a studenti ostatních oborů 3 kredity.

Studenti magisterského studia religionistiky mohou získat 5 kreditů, pokud vypracují rovněž písemnou práci v rozsahu 10 NS.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Valentinová (07.11.2019)

1/ 1. 10. Úvod: moderní "krétské narativy".

 • Kréta jako kolébka evropské civilizace. Arthur Evans, James Frazer a role Kréty v evolucionistických teoriích konce 19. a 1. poloviny 20. století.
 • Kréta jako společnost původního matriarchátu a květinová civilizace. Maria Gimbutas, kult Velké bohyně a nová náboženská hnutí.
 • Role mínójské a antické tradice v budování řecké národní identity. „Subversivní archaismus“ Michaela Herzfelda.
 • Interpretace: "Hadí bohyně".

2/ 8. 10. Narativ, nebo mapa? Povaha mínójských vizuálních reprezentací.

 • Média sdílení kulturních obsahů v novopalácové době: písmo, pečeti, performance, vizuální reprezentace.
 • Technika zhotovování fresek, jejich témata, užívaná perspektiva.
 • Základní interpretační rámce: ilustrace k mýtu, ilustrace k rituálu, narativní a nenarativní umění.
 • Interpretace: Ship Procession Fresco.

Text: Strasser, Thomas F. „Location and Perspective in the Theran Flotilla Fresco.“ Journal of Mediterranean Archaeology 23.1 (2010): 3-26. 

3/ 15. 10. Polytheismus, nebo monotheismus?

Text: Blakolmer, Fritz. „Iconography Versus Reality: Goddesses and Gods in Minoan Crete“, in Πεπραγμένα ΙΑ´ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου. Rethymno, 2018.

 4/ 22. 10. Konstrukce genderu a její vizuální reprezentace. 

 • Modifikace egyptského zobrazovacího kánonu.
 • Zobrazování nahoty; pohlaví a gender; performativní přístup.
 • Interpretace: Bull-Leaping Fresco.

Text: Alberti, Benjamin. „Gender and the Figurative Art of Late Bronze Age Knossos.” In:Labyrinth Revisited: Rethinking “Minoan” Archaeology. Yannis Hamilakis (eds.). Oxford: Oxbowbooks, 2009.

5/ 29. 10. Konstrukce mužské identity.

 • Kamenné vázy.
 • Sféry mužské činnosti.
 • Nakládání s vlasy.
 • Interpretace: Fisherman Fresco.

 6/ 5. 11. Konstrukce ženské identity.

 • Xesté 3.
 • Sféry ženské činnosti. Šafrán.
 • Interpretace: Saffron Gatherer.

Text: Day, Jo. „Crocuses in Context: A Diachronic Survey of the Crosus Motif in the Aegean Bronze Age“. Hesperia: The Jounal of the American School of Classical Studies at Athens 80/3 (2011): 337–379.

Doplňkový text: Vlachopoulos, Andreas G. "The wall paintings from the Xeste 3 building at Akrotiri: towards an interpretation of the iconographic programme." In . N. Brodie, J. Doole, G. Gavalas & C. Renfrew (eds), Horizon: a Colloquium on the Prehistory of the Cyclades. Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 451–65.

7/ 12. 11. Dětství a adolescence. Mateřství a plodnost.

 • Vizuální reprezentace dětství.
 • Absence motivu kúrotrofos.
 • Lidská a dětská oběť.
 • Fázování adolescence a teorie přechodových rituálů.
 • Kúros z Palaikastra.
 • Interpretace: Boxing Boys Fresco.

Text: Budin, Stephanie Lynn. Images of Woman and Child From the Bronze Age: Reconsidering Fertility, Maternity, and Gender in the Ancient World. Cambridge: CUP, 2011. [Kapitola 1, "Introduction", s. 11-25; Kapitola 7, "Conclusions", s. 326-348]

8/ 19. 11. Konstrukce osobní identity.

 • Jednotná a jedinečná identita v kulturních konstrukcích. 
 • Pohřby, ústup kultu předků.
 • Pečeti.
 • Specifické kontexty frontálního zobrazování.
 • Interpretace: pečetní prsten z Agia Triady.

Text: Fowler, Chris. The Archaeology of Personhood: An Anthropological Approach. London: Routledge, 2004, s. 1-30.

9/ 26. 11. Vizualizace "palácových" center: performativní rozměry mínójské kultury. 

 • Funkce „paláců“. Revize Evasova modelu "chrámu-paláce".
 • Heterarchické společenské uspořádání. Korporátní strategie moci.
 • Architektonická komparace mykénských a mínójských "paláců".
 • Tanec a jeho zobrazování.
 • Interpretace: knósské miniaturní fresky: Sacred Dance and Grove Fresco, Grandstand Fresco.

Text: Schoep, Ilse. "The Minoan ´Palace-Temple´ Reconsidered: A Critical Assessment of the Spatial Concentration of Political, Religious and Economic Powe in Bronze Age Crete." Journal of Mediterranean Achaeology 23.2 (2010): 219-243. 

10/ 3. 12. Strukturování neosídleného prostoru.

 • Liminální prvky v krajině. Vrcholové svatyně, jeskynní svatyně, intraregionální poutní svatyně.
 • Figurální votiva, anatomické modely z vrcholových svatyní a současná pravoslavná tamata.
 • Interpretace: figurální nálezy z vrcholové svatyně Petsofas

Text: Morris, Christine and Alan Peatfeld. "Health and Healing on Cretan Bronze Age Peak Sanctuaries"In: Michaelides, Demetrios (ed.), Medicine and Healing in the Ancient Mediterranean World. Oxford:Oxbowbooks, 2014. 

11/ 10. 12. Řecká reflexe I: Kréta a neuměřenost; labyrint.

 • Bakchylidés, Hymnus 17 (Mínós).
 • Euripidés, Hippolytos (Faidra, Ariadné a Pasifaé).
 • Geneze motivu Mínótaura a labyrintu na řeckých vázových malbách.
 • Interpretace: Francois Vase (pouze horní registr).

12/ 17. 12. Řecká reflexe II: ideální obec a pederastické rituály.

 • Eforos, Diodoros Sicilský, Strabón.
 • Platón, Aristotelés.
 • Pierre Vidal-Naquet. 

13/ 7. 1. Diskuze nad tématy k písemnému zpracování, evaluace.

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK