PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Christianizace a synkretismus - ARL100330
Anglický název: Christianization and Syncretism
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 17 (16)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jiří Dynda
Vyučující: Mgr. Jiří Dynda
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Záměnnost : ARL500126
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jiří Dynda (27.08.2019)
Na semináři budeme zkoumat náboženský synkretismus, tedy všudypřítomné principy překrývání, nahrazování a mísení náboženských a kulturních systémů, a to zejména na příkladech šíření křesťanství ve středověké Evropě (křesťanství v kontaktu s evropskými pohanstvími), ale též s ilustrativními přesahy k synkretickým afrokaribským či afrobrazilským kultům (křesťanství a candomblé, macumba, vodun, santería aj.), okrajově také k antickým (synkretismus polyteistických náboženství). K uchopení problematiky synkretismu je jedním z nutných předpokladů též odkrytí různých podob konceptualizace daných náboženství: tj. vytváření umělých hranic a kategorizací jednotlivých náboženství v religionistice ale i v rámci jejich vlastního sebevymezování.

Otázku synkretismu budeme uchopovat jednat pomocí rozkrytí problémů a neuvědomělých předpokladů stojících za titulními pojmy a jednak skrze konkrétní případové studie. Četbou rozmanitých, převážně medievistických textů budou vedle ústředního problému christianizace (cca 1/3 kurzu) a synkretismu křesťanství s jinými náboženstvími (zbylé 2/3) otevřeny obecně religionistické otázky tzv. náboženských přežitků, magické a divinační praxe, kultu světců či mocenských transformací rituálů a symbolů. Jinými slovy, přes ustanovování základních pojmů a skrz historické drobnohledy se dostaneme i k pološíleným misionářům, bizarní lidové magii, hromovládcům maskovaným za proroky a ke svatým psům.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Dynda (27.08.2019)

Předmět chce usnadnit studentům chápání a práci s konceptem synkretismu v religionistice. Činí tak zejména na příkladu šíření křesťanství ve středověké Evropě. Cílem je ukázat, že – s trochou nadsázky – naprosto všechna náboženství jsou ve své podstatě synkretická. A posléze naznačit, co s tím. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Dynda (01.10.2019)

76,9% účast na semináři (tj. maximálně 3 absence), průběžná příprava na seminář četbou zadaných textů, aktivní účast v diskuzi na hodinách. 

 


Každý účastník zároveň převezme spoluzodpovědnost za jednu z hodin, ať už formou klasické diskuzní „pojistky“, kdy bude mít zadaný text prostudován důkladněji než ostatní (pro bakalářské studenty), anebo formou zvlášť zadaného referátu (pro magisterské studenty). 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiří Dynda (27.08.2019)

Literatura 

[základní nepovinná; zbytek je uveden vsylabu jako povinná četba na každou hodinu] 

 

Christianizace 

 • Carole M. CusackThe Rise of Christianity in Northern Europe, 300 – 1000, London – New York: Cassel, 1998. 

 • James C. Russell, The Germanization of Early Medieval Christianity: A Sociohistorical Approach to Religious Transformation, Oxford – New York: Oxford University Press, 1994. 

 • Martin CarverThe Cross Goes NorthProcesses of Conversion in Northern Europe, AD 300-1300Woodbridge: The Boydell Press, 2005. [úfar] 

 • Richard FletcherThe Conversion of EuropeFrom Paganism to Christianity 371 – 1386 AD, London: Fontana Press, 1997. 

 • Nora Berendová (ed.), Christianizace a utváření křesťanské monarchie: Skandinávie, střední Evropa a Rus v období 10. – 12. století, Praha: Argo, 2013. 

 • Ramsay MacMullenChristianity and Paganism in the Fourth to Eighth Centuries, New Haven, CT – London, 1997, s. 74–102. 

 • Peter Brown, The Rise of Western ChristendomTriumph and Diversity, a.d200–1000, London: Wiley-Blackwell, 2012. 

 

Synkretismus 

 • Eric MaroneyReligious Syncretism, London: SCM Press, 2006. 

 • Shaw & Stewart (eds.), Syncretism/anti-syncretism: The Politics of Religious Synthesis, London: Routledge, 1994. 

 • Lindenfeld & Richardson (eds.)Beyond Conversion and SyncretismIndigenous Encounters with Missionary Christianity, 1800–2000, New York – Oxford: Berghahn Books, 2012. 

 • Anita Maria Leopold & Jeppe Sinding Jensen (eds.), Syncretism in Religion: A Reader, London: Routledge, 2014 (London: Equinox12004). 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiří Dynda (29.10.2019)

I – 1.10.  

Úvodní hodina  

Základní teze, postoje a otázky; ustavení pojmů; očekávání, cíle a tužbyplán sylabu a podmínky zápočtu; rozdělení pojistek/referátů 

 

II – 8. 10. 

Křesťanství a pohanství: Rozdíly a příčiny změn 

ČetbaPrezmysław Urbańczyk, „Politics of Conversion in North Central Europe“, in: Martin CarverThe Cross Goes NorthProcesses of Conversion in Northern Europe, AD 300-1300Woodbridge: The Boydell Press, 2005, s. 15–28. 

   Pojistka: Annete-Marie Khodari

 

III – 15. 10. 

Úhly pohledu 

Četba: Michael F. Strmiska, „The Evils of Christianization: A Pagan Perspective on European History“, in: Terry Waddell (ed.), Cultural Expression of Evil and WickednessWrath, Sex, Crime, Amsterdam – New York: Rodopi, 2003, s. 59–72. 

   Pojistka: Marie Paclíková 

  

IV – 22. 10. 

Příhody biskupa Oty vPomořansku 

ČetbaEbboŽivot bamberského biskupa Oty, in: Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech.

   Pojistka: Lukáš Dvořáček

   Referát: Martin Šenk

 

V – 29. 10. 

Lidové náboženství v penitenciálech, část 1

ČetbaAron GurevičNebe, peklo, svět: Cesty k lidové kultuře středověku, Jinočany: H&H, 1996, s. 171–228 (kap. Lidová kultura v zrcadle zpovědních knih). 

   Pojistka: Jan Havelka

   Referát: Simona Sailerová

 

VI – 5. 11. 

Lidové náboženství v penitenciálech, část 2

ČetbaAron GurevičNebe, peklo, svět: Cesty k lidové kultuře středověku, Jinočany: H&H, 1996, s. 171–228 (kap. Lidová kultura v zrcadle zpovědních knih) - od otázky č. 6

   Pojistka: Jan Havelka

 

VII – 12. 11. 

Božstva převlečená za světce 

ČetbaMichal Téra, „Světci a bohatýři: Otázka transpozice a transformace slovanského hromovládného božstva“, in: Týž, Perun: Bůh hromovládce. Sonda do slovanského archaického náboženství, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009 [2017], s. 267–286.

   Pojistka: Jáchym Novák

   Referát: Ondřej Doležal

 

VIII – 19. 11. 

Svatý pes: Superstitio a rituál 

ČetbaJean-Claude SchmittSvatý chrt: Guinefort, léčitel dětí ze 13. století, Praha: Argo, 2007, s. 16–26 (Úvod), 84–95 (Obsahová analýza), 96–117 (Obřad a Jednota vyprávění).

   Pojistka: Kamila Schewczuková

   Referát: Dominika Šalamonová

 

IX – 26. 11. 

Synkretismus 1.0 

Četba: Shaw & Stewart 1994: „Introductionproblematizing syncretism“, in: Syncretism/anti-syncretismThe Politics of Religious Synthesis, London: Routledge, 1994, s. 1–26.

   Pojistka: Aleš Slapnička

   Referát: Barbora Nováková

 

X – 3. 12. 

Afrobrazilský synkretismus 

ČetbaSidney M. Greenfield, „The Reinterpretation of AfricaConvergence and Syncretism in Brazilian Candomblé“, in: Droogers & Greenfield (eds.), Reinventing ReligionsSyncretism and Transformation in Africa and the AmericasLanham & New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2001, s. 113–130.

   Pojistka: Ladislav Nový

 

XI – 10. 12. 

Synkretismus, moc a hra 

Četba: André Droogers, „SyncretismPower, Play“, in: Anita Maria Leopold & Jeppe Sinding Jensen (eds.), Syncretism in Religion: A Reader, London: Routledge, 2014, s. 217–236.

   Pojistka: Ondřej Neužil

 

XII – 17. 12. 

Synkretismus prostoru a kaprů

Četba: Bridget Purcell, "Rebellious Matter: The Poetics of Ritual Space in a Turko-Syrian Border Town", in: Joao Biehl & Peter Locke (eds.), Unfinished: The Anthropology of Becoming, Durhan & London: Duke University Press, 2017, s. 133-150.

   Pojistka: Adéla Weislová

 

XIII – 7. 1. 

Závěrečné poznámky 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jiří Dynda (27.08.2019)

Seminář je určen primárně pro studenty religionistiky od 2. ročníku bakalářského studia výš, ale i pro další zájemce z příbuzných oborů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK